Innlegg

Renholderne møter ikke opp – hva nå? - Storbyrenhold AS

Renholderne møter ikke opp – hva nå?

Alle som er i befatning med renhold på leverandørsiden vil før eller senere få en henvendelse om renhold som helst skulle ha vært «utført i går». Årsakene til dette kan variere, men altfor ofte viser det seg at det er useriøse aktører som har lagt inn anbud på et oppdrag, gjerne svært lavt, hvor etter de så velger å enten bare ikke møte opp, eller velger et annet og bedre betalt oppdrag et annet sted i stedet. Dette kan være til enorm ulempe for den opprinnelige oppdragsgiveren, som kanskje har solgt en bolig og bestilt flyttevask – men nå står uten noen til å utføre jobben.

Kunden må også ta ansvar

Hvor brutalt det enn kan høres, så er dette faktisk noe som kunne vært unngått dersom kunden hadde tatt noe mer ansvar og gjort noen helt enkle undersøkelser på forhånd. I mange tilfeller er det kanskje ikke første gang den useriøse renholdsbedriften gjør noe slikt, noe eventuelle anmeldelser på nettet hurtig vil avsløre, og dessverre viser det seg også at bedriften heller ikke alltid har den offentlige godkjenningen som kreves for å tilby tjenester innen renhold. Hvilket man kan undersøke blant annet på Arbeidstilsynets hjemmesider, hvor det ligger en oversikt over alle godkjente renholdsbedrifter i Norge.

Uforutsette hendelser

Nå skal man imidlertid heller ikke være alt for pessimistisk eller svartmalende, for en gang i blant kan det oppstå uforutsette hendelser verken renholdsfirmaet eller kundene har kontroll over, som for eksempel ved sykdom. Her bør imidlertid et velrenomert renholdsfirma kunne stille med vikarer eller annet personell, om ikke umiddelbart så i det minste innen rimelig tid. I verste fall hyre inn et annet byrå til oppdraget.

Feil på utstyret

Dagens renhold er typisk utstyrsbasert, hvilket betyr det er en del ting som kan svikte og gå i stykker. Moppestativ og den slags er forholdsvis robuste, men moderne renhold foretas ofte med gulvvaskemaskiner, tepperensere, dampdisenfeksjon og annet elektronisk som bistår renholderen i sitt arbeid slik at denne kan arbeide så enkelt, hurtig og rasjonelt som mulig. Mange bruker også et databasert timesystem hvor alle avtaler er lagt inn, med oversikt over hva renholderen trenger av utstyr, og ikke minst hvor oppdraget skal utføres. Svikter dette, er det naturlig nok ikke så mye renholderen kan gjøre med det, utover å forsøke å få det ordnet så fort som mulig.

Forsinkelser grunnet andre ting

En annen ting som kan bidra til at ting enten ikke kan la seg gjennomføre, eller i det minste ikke uten forsinkelser, kan være ting som gulv som tørker sent i forbindelse med boning, eller kanskje tepper som krever mer enn en enkelt rens for å bli bra. Videre hender det at man kanskje undervurderer oppgaven som skal løses, og at for eksempel er de ti vinduene som skulle vært vasket plassert i tredje etasje og ikke kan åpnes, eller leiligheten som bare er «litt skitten» egentlig er sotskadet og trenger en skadesanering eller grov hovedrengjøring i stedet for en «lett takvask» med tørr mopp.

Befaring er viktig

Mange av disse scenarioene kunne vært unngått med bedre dialog mellom kunde og renholdsfirma, eller med bedre planlegging fra renholdsbyråets side, eventuelt ved å gjennomføre en tidlig befaring slik at renholdsleder på et så tidlig tidspunkt som mulig vet hva de ansatte vil stå ovenfor når de ankommer stedet for å utføre oppdraget.

Benytter man seg da som kunde av en seriøs aktør i markedet, vil denne ha både rutiner og kompetansen som kreves for å unngå de problemene som nevnes i denne artikkelen, samt være forberedt på å løse dem dersom de likevel skulle oppstå på en for kunden så smidig og løsningsorientert måte som mulig.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Renhold, mer enn bare å vaske - Storbyrenhold AS

Renhold, mer enn bare å vaske

Det finnes et ordtak som sier at alle kan vaske, men ikke alle kan vaske rent. Med andre ord, alle kan fylle vann i et spann og ha i litt såpe, for deretter å dyppe en klut og tørke av overflater. Men det er ikke ensbetydende med at det blir rent. Å gjøre noe rent krever kunnskap, teknikk og ikke minst evnen til å vurdere hvorvidt en flate er ren eller ikke. Ikke alle kan dette, eller feiler på et eller flere av punktene som er nevnt.

Ikke spesielt vanskelig

Ikke misforstå, det er ikke fryktelig vanskelig å gjøre rent, eller å holde noe rent for den saks skyld, men når alt kommer til alt er det tross alt noe som faktisk må læres. Noen lærer det helt naturlig ved å delta i det daglige renholdet hjemme hos foreldrene sine fra barnsben av, mens andre igjen velger en dedikert utdannelse innen renhold, og ender opp med fagbrev i yrket.

Disse oppnår som regel ikke bare en bredere kompetanseplattform enn de «hjemmelærte», men de har også dokumentasjon på hva de faktisk kan, noe som er viktig i forhold til eventuell ansettelse i et renholdsfirma på et senere tidspunkt, eller for å kunne bevise ovenfor en potensiell oppdragsgiver at de faktisk innehar den kunnskapen som kreves for å løse en spesiell oppgave innen renhold.

Dette er viktig av flere årsaker. For det første er det ikke fritt frem for alle og enhver å tilby renholdstjenester lenger. Det krever en offentlig godkjenning. Og for de som ikke bare er interessert i å få utført oppdrag basert på laveste pris, er det høyeste kompetanse som gjelder. Mange bedrifter forutsetter at renholderen som kommer på arbeidsplassen enten har fagbrev eller lang erfaring innen den type renhold som forutsettes utført.

Arbeider i «teams»

Av samme årsak har også mange renholdsbedrifter valgt å sette sammen såkalte «teams» som arbeider sammen om forskjellige oppgaver som de så spesialiserer seg på – og blir svært dyktige til. Dette er typisk oppgaver som for eksempel skuring og boning av gulv, eller gulvbehandling generelt, tekstilrens som i form av gulvtepper og møbler, eller kanskje vedlikehold og vask av vinduer og fasader. Noen spesialiserer seg innen hovedrengjøringer, kontorrenhold og flyttevask, og noen blir flinke til alt.

Med tanke på de brede feltene man lett kommer i kontakt med innen renholdsbransjen kan det være vanskelig å finne den aktøren som yter best innen akkurat det behovet man ønsker dekket. Da kan det være lurt å velge en med lang fartstid innen bransjen, og det er ingen skam å be om eventuelle referanser. Gjelder det større oppdrag innen for eksempel periodisk renhold er dette heller ikke uvanlig, og mange velger å gjøre dette uoppfordret i forbindelse med innleveringen av anbud.

Ikke alltid vanlig

Når det gjelder mindre og temporære oppdrag er det nok ikke fullt så vanlig å be om referanser, og da kan man heller se litt på hvor lenge det aktuelle renholdsfirmaet har vært i drift, hvor mange ansatte de har, og ofte har et seriøst renholdsfirma også en hjemmeside, en Facebook-side og en tilstedeværelse på et eller flere andre sosiale medier hvor noen har gitt en eller annen form for kritikk. Enten positiv i form av en anbefaling, eller en negativ hvor bedriften frarådes å brukes.

Vær imidlertid oppmerksom på at selv om et firma har en eller flere negative anmerkninger er ikke dette nødvendigvis en objektiv tilbakemelding, da det dessverre hender fra tid til annen at det kritiseres mer av hevngjerrighet enn ønske om å komme med konstruktiv kritikk av firmaet.

Ønsker man å være på den sikre siden så velg en renholdspartner som ikke bare har lang fartstid og er offentlig godkjent, men som også er godt kjent i markedet.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Fire gode tips for bedre renhold hjemme - Storbyrenhold AS

Fire gode tips for bedre renhold hjemme

Renhold har gjennom årene sakte, men sikkert utviklet seg til å bli et fag, og de færreste av oss mestrer alle aspektene innenfor dette. I hvert fall ikke 100%, og det er derfor svært mange innen bransjen velger å spesialisere seg på et eller flere felter, hvor de opprettholder både fagkunnskap og kompetanse, slik at de til enhver tid kan yte best mulig tjenester for kundene de betjener. Det er ingen som forventer at man som privatperson skal kunne alt om renhold eller rengjøring, men noen helt grunnleggende ting er greit å vite, og her kommer noen av dem.

1. Ikke dobbeltdypp moppen

En av de hyppigste feilene man gjør når man gjør rent hjemme, er at man dobbeltdypper moppen. Det å dyppe moppen dobbelt er simpelthen at man dypper moppen i vaskebøtta, vasker en gulvflate, før man igjen dypper den nå skitne moppen i det samme vannet for så å vaske en ny gulvflate. Dette medfører at vannet blir skittent, og man ender opp med å bare flytte skitten fra gulv til gulv i stedet for å vaske det rent. Derfor bør man bruke ny mopp for hver gang man skal vaske en ny flate, slik at vannet holder seg rent og opprettholder den vaskeevnen som forventes.

2. Samme klut over alt

En annen typisk feil er å bruke den samme kluten overalt. I dag er det svært vanlig å bruke mikrofiberkluter, men da de beste klutene er forholdsvis kostbare velger mange å bare gå til anskaffelse av en enkelt, kanskje to. Med den følge at disse blir brukt over alt, til alt fra å tørke av kjøkkenbordet, til å tørke støv og vaske toalettet.

Mikrofiber har fantastiske egenskaper hva rengjøring angår, men de er ikke bakteriedrepende, og da mange heller ikke vasker dem mellom hver gang de bruker dem, men bare henger dem over bøttekanten inne i kottet, kan de på kort tid utvikle seg til direkte helseskadelige bakteriebomber.

3. For mye såpe

Ingenting er som duften av rent hus, men fakta er at man kan ikke lukte renhet. Jo kraftigere lukt, jo mer såpe er det brukt, og her er det en hårfin balanse mellom å bruke akkurat passe og for mye. Riktignok er en del rengjøringsmidler beregnet på hjemmebruk tilsatt parfyme nettopp fordi det skal lukte rent, men en svært vanlig feil er at man bruker for mye såpe i vaskevannet.

Denne overskuddssåpen vil legge seg som en kjemisk hinne på det som vaskes og vil dermed få motsatt effekt av hva som er ønsket – den vil tiltrekke seg skitt, og i og med at den er klebrig av natur når den tørker, bidrar dette til å vanskeliggjøre renholdet på sikt. Mistenker man for mye såpe på et gulv eller andre overflater kan det være lurt å bare bruke rent vann til renholdet i en periode, gjerne i kombinasjon med mikrofiber.

4. Ikke bruk skyllemiddel

Enten man bruker bomull eller mikrofiber, er det svært viktig at man holder mopper og kluter så rent som mulig. Ikke bare fordi rene kluter og mopper vasker bedre, men fordi det er betraktelig mer hygienisk. De fleste kluter og mopper tåler fint temperaturer opp mot 90 grader i vask i dag, og faktisk anbefales det å vaske dem i temperaturer over 50 grader så langt det er mulig. Bruk gjerne dertil egnet vaskemiddel, men for all del ikke bruk skyllemiddel.

Skyllemiddel har den effekten at det fjerner den statiske elektrisiteten som finnes naturlig i mikrofiber, som igjen bidrar til at disse mister den sugende effekten mikrofibrene har på støv og annet smuss.

Et siste tips er å alltid tørke klutene og moppene i en tørketrommel, da dette fanger opp de løse fibrene og eventuelt støv som skulle være igjen.
På samme måte vil skyllemiddel ødelegge spensten i bomull, da det på en måte impregnerer fibrene for å gjøre dem myke.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Vi i Storbyrenhold AS ønsker deg en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre kunder, bekjente og samarbeidspartnere en riktig god sommer! Dette er en tid for å ta seg en velfortjent pust i bakken og lade opp batteriene til den siste delen av 2021!

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring. Vi svarer deg så fort vi kan! God sommer!

Vær sikker på at du kontakter et seriøst og anerkjent firma - Storbyrenhold AS

Vær sikker på at du kontakter et seriøst og anerkjent firma

Med dagens teknologi har det oppstått muligheter vi ikke hadde drømt om for bare noen få år siden. Vi kan ved hjelp av datateknologi og teletekniske kommunikasjonsmidler holde kontakt med venner og familie over store avstander, til alle døgnets tider, og vi kan dele bilder og video med venner, familie og ukjente. Og sist, men ikke minst – man kan tilby eller etterspørre tjenester betraktelig hurtigere enn tidligere, og til et langt bredere publikum.

Dette forekommer også innen renholdsbransjen, og de fleste seriøse renholdsfirmaer er til stede på et eller flere sosiale medier og digitale plattformer. Men det er dessverre også de useriøse, og man skal ikke lete lenge på de forskjellige kjøp- og salg-gruppene før det både tilbys og etterlyses hjelp til diverse renholdsoppgaver, alt fra vinduspuss til store hovedrengjøringer. Hvilket i og for seg er en naturlig del av utviklingen, men dessverre er det fort gjort å gå på en smell, med store konsekvenser for de involverte.

Bruker sosiale medier

Mange har vennet seg til å bruke sosiale medier til å få hjelp hvis de trenger det, og på blant annet Facebook finnes det flere store grupper spesielt beregnet på denne type aktivitet. Fellesnevneren er at noen etterlyser hjelp til en tjeneste, og ved å poste et innlegg kan andre svare, dersom de ønsker det. Ofte er pris avgjørende, og den som utlyser oppgaven tar ikke alltid hensyn til om den som tilbyr hjelpen faktisk har den nødvendige kompetansen – eller overhodet har lov til det.

Spesielt innen renholdsbransjen stilles det strenge krav til alle som tilbyr denne type tjenester, helt uavhengig av om det er en liten jobb formidlet via Facebook, eller en stor jobb formidlet via avanserte anbudstjenester. Den som tilbyr hjelpen skal som minimum ha en offentlig godkjenning som dokumenterer at det betales skatt, HMS er overholdt, og at det er en seriøs aktør i markedet.

Mangler godkjenning

Dessverre viser det seg at svært mange som tilbyr denne type tjenester via sosiale medier ikke har denne godkjenningen, og heller velger å se mellom fingrene på hva lovverket sier om virksomheten, eller de simpelthen ikke vet bedre. Noe som kan få fatale følger dersom man velger å benytte seg av dette, for ifølge lovverket er man faktisk selv ansvarlig for å undersøke og forvisse seg om at den man kjøper renholdstjenester av er godkjent, og gjør man ikke det kan man bøtelegges dersom det oppdages.

Videre er man også selv ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå dersom den som har påtatt seg å utføre tjenesten enten skader seg selv eller andre, eller skulle være uheldig å ødelegge noe. Å benytte seg av en ikke godkjent renholdsbedrift er å anse som et ansettelsesforhold, og Arbeidstilsynet slår hardt ned på denne type virksomhet.

Kun på pris

Et annet aspekt som kan være verdt å merke seg er at ettersom mange av aktørene på det svarte, eller i beste fall grå, markedet, kanskje heller ikke er så nøye med å overholde avtaler. Det er nærliggende å anta at de som aksepterer anbud fra disse også velger det billigste, og siden ingen av partene i utgangspunktet tar hensyn til andre faktorer enn de økonomiske, hender det dessverre alt for ofte at den utførende part ikke overholder de forpliktelsene som er påtatt, men kanskje heller velger andre oppgaver dersom disse gir høyere gevinst.

Møter ikke til tiden

Skulle dette skje er det lite man som oppdragsgiver kan gjøre, utover å måtte utlyse jobben på nytt, og håpe det lar seg løse på en bedre og er mer smidig måte. Ikke så rent sjelden ser man innlegg i de sosiale medier hvor de som skal utføre en oppgave ikke har møtt til avtalt tid, eller meldt avbud samme dag som jobben skulle vært utført. Står man da eksempelvis og skal overlevere en solgt bolig samme dag, men ikke har noen til å utføre flyttevasken, vil det ofte bli betraktelig dyrere å få noen til å gjøre det, enn hvis man kontaktet et seriøst og anerkjent firma fra begynnelsen av.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

NS INSTA 800 - Storbyrenhold AS

NS INSTA 800

Enhver som er i befatning med en eller annen form for renhold kan ikke unngå å på et eller annet tidspunkt å komme i kontakt med begrepet NS INSTA 800. NS INSTA 800 er en forkortelse hvor NS står for Norsk Standard, INSTA er forkortelsen for Internordisk Standardisering, og 800 er selve nummeret på standarden. Litt på samme måte som ISO er en standard.

I motsetning til tradisjonelle renholdskontrakter hvor renhold utføres etter en forhåndsbestemt frekvens, eller mengde om du vil, og i henhold til allerede avtalte arbeidsoppgaver, bestemmer NS INSTA 800 hvilken kvalitet som ønskes oppnådd i definerte områder for renholdet.

Definerte arbeidsoppgaver

Et eksempel på dette kan være at en ordinær arbeidskontrakt for renhold forteller hvilke oppgaver en renholder skal utføre i hvilke områder og til hvilken tid (frekvens). Dreier det seg om et toalett i en kontorbygning, kan dette være at renholderen daglig skal tørke av speil, servant og toalettskål utvendig. Men den sier ingenting om hvordan resultatet skal være, og selv om man forventer at det er rent når renholderen er ferdig, er det fortsatt en subjektiv opplevelse hvorvidt dette er oppnådd.

Nivåregulert planløsning

Følger man imidlertid NS INSTA 800 er det allerede definert på forhånd hvilken kvalitet arbeidet skal utføres etter, og NS INSTA 800 opererer med fem (noen sier seks) kvalitetsnivåer, som hver for seg forteller hva resultatet skal bli, ikke hvordan det oppnås. Nivå fem er best, nivå en er dårligst. I de tilfeller man opererer med seks nivåer anses nivå null som irrelevant (ikke utført renhold, eller verre).

Holder vi oss til toaletteksempelet tidligere i denne artikkelen kan man etter NS INSTA 800 definere at det aktuelle toalettet etter utført renhold skal være på nivå fem, altså best, og et enkelt besøk med bruk av enten håndvask eller toalett nedjusterer nivået til fire, hvilket er akseptabelt inntil nytt renhold utføres.

Er toalettet derimot ikke brukt siden forrige renhold, vil det fortsatt opprettholde nivå fem, og renholderen behøver ifølge NS INSTA 800 ikke utføre nytt renhold. Hvor det i henhold til en ordinær kontrakt med definerte arbeidsoppgaver vil være nødvendig for å overholde avtalen. Fordelen med dette er at man som kunde alltid er garantert høyest mulig standard på alt nødvendig renhold, samtidig som renholderen ikke utsettes for unødvendige belastninger under utøvelse av de arbeidsoppgavene vedkommende er satt til å gjøre.

Forskjellige objektgrupper

NS INSTA 800 definerer også hvilke objektgrupper et lokale skal bestå av, og disse regnes ut fra en «ovenfra og ned» struktur med himling / tak som det øverste, hvoretter vegger og gulv er de neste, og inventar som det siste. Disse er så inndelt i mindre gruppeområder, som for eksempel består en vegg ikke bare av rene veggflater, men også av dørblad, karmer og lysbrytere og stikkontakter. Gulv omfatter også trappetrinn, gulvrister, tepper og terskler.

Videre forteller NS INSTA 800 i hvilken grad et område kan være urent, og det er forskjell på om arealet er et verksted eller en operasjonssal. Dessuten inndeles urenhetene i ulike graderinger, hvorav fire regnes som hovedkategorier. Dette er løst avfall og smuss som enkelt kan fjernes uten hjelpemidler. Dette kan være sigarettstumper, småstein, papiravfall og annet lett tilgjengelig på overflaten det ligger på. Neste kategori er støv, deretter følger flekker av forskjellig art, men likevel av den typen som enkelt kan fjernes, for eksempel inntørket kaffedråper eller brus som er sølt på underlaget. Til sist er flatesmuss som er urenheter som dekker et større område, som for eksempel nikotin som dekker alle arealer i et røykerom.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om NS INSTA 800 stadig oftere blir brukt i renholdsbransjen er det kun et verktøy for standardisering som på ingen måte verken er et krav eller noe bedriftene er pålagt å bruke. Mange har svært gode og velfungerende rutiner som løser disse oppgavene allerede, og tilsvarende mange har allerede løsninger som er enten på samme nivå eller bedre enn hva NS INSTA 800 krever.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Er renholderen virkelig renholder? - Storbyrenhold AS

Er renholderen virkelig renholder?

Har du noen gang lurt på om renholderen som vasker hos deg, enten hjemme eller på arbeidsplassen, faktisk er en renholder? Nå har det sikkert ingen praktisk betydning så lenge det blir rent og vedkommende representerer en renommert renholdsbedrift, men har man et våkent øye er det forholdsvis enkelt å avsløre hvorvidt en renholder har den nødvendige kompetansen eller ikke.

Men la det være sagt, en renholder er ikke nødvendigvis «dårligere» selv om vedkommende ikke har fagbrev. Renhold inneholder i dag et bredt spekter av perfeksjoner, og alle kan ikke alt.

Dobbeltdypping er en dødssynd

Uansett, første tegn på at en renholder ikke er en renholder kan være at vedkommende «dobbeltdypper» moppen i vaskebøtta. Dette er dødssynd nummer én i renholdsbransjen, da det å dyppe en skitten mopp i rent vann bare bidrar til å flytte skitten rundt fra sted til sted hvor renholdet utføres. En «ekte» renholder vil alltid ta en ny mopp mellom hvert dypp, og etter endt vaskerunde er vannet i vaskebøtta tilnærmet like rent som da den startet.

Videre har man den typiske feilen med at renholderen ikke fyller plastposen med luft før den settes ned i søppeldunkene. Ingen stor greie, men ved å la det komme luft under plastposen vil ikke denne fylle søppeldunken ordentlig, og man kan ikke kaste søppel uten at man først må klemme ned posen i dunken.

Umulig å få tak i papiret

Et annet tegn kan være at vedkommende setter tørkepapiret feil vei i dispensere der dette finnes. Det er en grunn til at papiret er brettet på den måten det er, med gripekant på den ene siden, og det er for at det skal være enkelt å få tak i når man skal tørke seg på hendene etter å ha vasket dem. Ligger papir feil vei i dispenseren er det bare en glatt flate ut mot brukeren, og er dispenseren da i tillegg overfylt blir det tilnærmet umulig å få tak i papiret.

Nå er dette sikkert for små ting å regne, men likevel med en alvorlig undertone. Det å vite at renholderen man benytter seg av i det minste har et minimum av praktisk kunnskap er viktig av flere årsaker. For det første dreier riktig renhold seg mye om kjemi i form av vaskemidler. At renholderen kjenner til de riktige blandingsforholdene er viktig av flere årsaker enn de rent økonomiske.

Overforbruk av vaskemidler

Overforbruk av vaskemidler gir for det første en unødvendig utgift, men det er heller ikke bra for omgivelsene det brukes i. Er det for mye såpe i vannet risikerer man at det etterlates såperester på de overflatene som rengjøres, hvilket på sikt medfører at overflaten kan få en seig overflate som faktisk tiltrekker seg støv og smuss fremfor å være avvisende mot disse. Dette laget med såperester er svært tynne og ofte ikke synlige for det blotte øyet, men man kan merke det dersom man fukter en finger og berører overflaten man mistenker har for mye såperester på seg.

Videre kan kjemikalierester som blir liggende igjen på overflater tørke inn og virvles opp som støv og pustes inn av de personene som befinner seg i lokalet. Dette kan være uheldig for blant annet overfølsomme eller allergikere.

Valg av renholdsbedrift

Nå kan sikkert alle disse tingene oppstå selv hos de beste aktørene på markedet, men understreker likevel hvor viktig det kan være å velge en renholdspartner man kan ha tillit til. Sjekk gjerne renholdsregisteret på Arbeidstilsynets hjemmesider, be om referanser, og sist men ikke minst, se om renholderen bærer et lovpålagt HMS-kort godt synlig under arbeidet.

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Er det mulig å holde huset helt rent med kjæledyr?

Det er ingen hemmelighet at de aller fleste av oss liker når rengjøringen går fort unna. Uheldigvis legger de elskede kjæledyrene våre igjen en del irriterende smuss og hår etter seg. Som at det ikke er ille nok, så fester alt håret seg på uforklarlig vis overalt; møbler, tepper og klær. Hvordan løser vi det?

Noen tror at et hus aldri blir helt rent når man har kjæledyr, mens andre tenker at det er superenkelt å holde det rent selv med pelskledde venner.

Sannheten er at det ikke er så lett å holde det rent som man kanskje skulle tro, men det er ikke umulig. I dette innlegget deler vi noen gode tips for at du og din firbeinte venn skal bo i et rent hjem.

Katte- og hundehår… Overalt!

I enkelte perioder vil både katter og hunder røyte mer enn vanlig. For å unngå at hele huset dekkes i hår, er det anbefalt å børste dyret ofte; helst ute, da slipper du å støvsuge så mye. Om støvsugeren er et slit hele tiden, kan du fint bruke moppen.

Bruk en tørr engangsmopp. Tørre engangsmopper er statiske og tiltrekker seg alt støvet og partiklene på overflater.

Om du finner sofaen din dekket i katte- og hundehår kan det bli vanskelig å fjerne absolutt alt med en støvsuger. Her kan du da i stedet bruke gummihansker og fukte de med litt vann. Stryk hanskene over sofaen. Det skaper en statisk elektrisitet og hårene vil lettere rulle sammen. Skyll hanskene i vann og gjenta denne prosessen helt til sofaen er fri for hår.

La kjæledyr få ha sitt eget sted

Et tiltak for et renere hjem med kjæledyr, er å gi de et eget sted å sove. Her vil de oftere ligge i stedet for sofaen, senga til menneskene eller lignende steder. Sengen bør rengjøres ofte, og bør være laget av et materiale som er enkelt å vaske, med avtagbart trekk.

Om sengen ligger på et gulv som tillater det, bruk litt blekemiddel eller annet desinfiserende og luktfjernende produkt hver gang du mopper området.

Mat- og vannboller skal aldri stå i områder som avgir lukt, som for eksempel kjøkkenet. Prøv å få vasket bollene daglig.

Skitne poter over gulvet er ikke til å unngå

Når det er vått og gjørmete ute sier det seg selv at dyrene drar med seg masse søle inn. Et tiltak for å begrense hvor skittent det blir inne er å ha et håndkle lett tilgjengelig ved utgangsdøren. Dette håndkledet brukes til å tørke over pels og poter før de kan slippes videre inn i huset.

Gi kjæledyret ditt en god vask

Mange veterinærer og eksperter forsikrer oss om at det ikke er noe problem å vaske kjæledyret hver femtende dag.

En god vask vil også eliminere lukten som kommer fra pelsen deres. Badet fjerner døde hår, som igjen gir mindre hår på gulvet og på møblene dine.

Hvis du ønsker en ekstra «touch» kan du bruke en parfyme laget for kjæledyr, som fyller huset med god duft når kjæledyret går rundt.

Begrens tilgangen til kjæledyrene

For å begrense hvor mye du må vaske hele tiden, kan dere ha dyrefrie soner i huset. Bli enig om hvor dyrene kan gå og ikke, lukk dørene til rom der kjæledyrene er uønsket.

Det er også mulig å lære dyrene til å ikke gå på visse overflater, at de ikke kan ligge i sofaen eller senga til menneskene. Det kan bli vanskeligere om dyrene er eldre, men da må man bare være tålmodig.

Rengjøring av bad

Rengjøring av bad

Badet er et sted vi befinner oss i mer enn vi gjerne tror, og er også kanskje en av de kjipere stedene å vaske i huset. Med tanke på alt vannet og såpen vi bruker på badet, skulle man kanskje ikke tro at dette er et sted som vi må vaske hele tiden – men, vi er der jo for å bli kvitt bakterier, og alt krever vedlikehold uansett. I en hektisk hverdag er kanskje ikke det å vaske bad en høy-prioritet, men for de som gjerne kan tenke seg å vaske badet selv, er dette innlegget for dere.

Fjern først alle tekstiler

En god idé først og fremst kan være å fjerne alt av tekstiler på badet. Gardinene kan godt vaskes en gang i mellom, og håndklær skal gjerne vaskes med jevne mellomrom. Har man barn i huset, bør alle håndklær vaskes minst 2 ganger i uka.

Velg riktig vaskemiddel

Grønnsåpe kan gjøre mer vondt enn godt på flisene på badet. Grønnsåpe lukter jo rent, men har ingenting å gjøre på et bad. Bruker du et såpeprodukt som ikke egner seg på fliser, så vil dette etterlate seg et fettlag på flisene. Flisene vil da også bli mer skitne og ødelagte når de har tørket. Fliser må nemlig vaskes med eget vaskemiddel.

Skulle du allerede ha brukt feil vaskemiddel, så må du vaske alt på nytt med kun vann, også vaske igjen med riktig vaskemiddel etterpå.

Riktig produkt vil da også bety et vaskemiddel med en nøytral pH-verdi. Sjekk innholdsfortegnelsen på vaskemiddelet før du vasker, er pH-verdien nøytral, er det trygt å bruke. Det er jo så klart også en bonus hvis det skulle lukte godt.

Har du gulv på badet av en type naturstein (marmor, skifer, e.l.) er det også viktig at du impregnerer overflatene med jevne mellomrom for best mulig holdbarhet. Det er også viktig å kun bruke vaskemidler som er beregnet for akkurat den typen naturstein du har hjemme.

Beste måten å rengjøre på

Rengjøringen bør utføres med en myk børste eller en klut, microfiberklut fungerer også. Glaserte fliser rengjøres med nøytrale vaskemidler før overflaten så skylles med vann og tørkes godt. På sklisikre fliser kan vaskemiddelet godt sitte og virke en liten stund før du skyller av og tørker godt.

I toalett, eller på servanten kan du godt bruke et av Jifs mange produkter som er beregnet til dette (utenom Jif baderom på naturstein, som vi har skrevet om tidligere). De mer vriene stedene, som rundt toalett, i dusjhjørnene og ved føttene til badekaret, er en baderomsskrubb og mye vann trikset for å løse opp belegg og fjerne støv og skitt. For å gjøre dette kan du skrubbe ekstra med en svamp, liten børste eller microklut der det er behov. Det samme kan også gjelde for servanten, hvor du kan ta en ubrukt tannbørste til å skrubbe kraner og knotter.

Småting du burde huske på

Når du vasker toalettet. Toalettet bør kun vaskes med engangskluter eller vanlige kluter som skal desinfiseres etter bruk. Bruker du vanlige kluter til rengjøring av både toalett og resten av badet, bør du skille disse klutene f.eks. ved farge. Dobørsten skal heller ikke brukes andre steder enn i toalettet, skyll børsten når du er ferdig ved å trekke ned, og desinfiser børsten jevnlig med Klorin.

Når du vasker avløp og sluk. Avløp og sluk er en kilde til sjenerende dufter. Rengjør disse omtrent 1 gang i måneden, og du slipper da både tilstopping/tette avløp og dunst.

Når du vasker søppelbøtten. På badet er det viktig å tømme søppelbøtten jevnlig, og vaske den for å unngå andre sjenerende dufter og generell ubehagelig lukt på badet. Fyll bøtten med vann, tilsett 1 dl Klorin og la virke i 15-30 minutter. En enda enklere måte å rense søppelbøtten er å alltid bruke en plastikkpose i søppelbøtten!

Når du vasker håndklær og kluter. Håndklær og kluter kan bli bakteriebomber, og det er derfor viktig å vaske disse ofte for å unngå nettopp det.

Når du vasker håndtak, knotter og andre berøringspunkter. Disse bør rengjøres ofte for å unngå spredning av bl.a. sykdomsfremkallende bakterier videre.

I en hektisk hverdag er det mye snakk om rutiner. Bor du med familie, prøv å fordel oppgaver jevnt utover til alle. Til og med barn kan delta i rengjøring.

Ha en ordentlig rengjøring med jevne mellomrom, men gjør enkel vedlikehold i mellom hver skikkelig rengjøring. Husk også at jo mindre dill-dall det er på badet, jo enklere er det å gjøre rent.

Rengjøring av naturstein

Om du har fått flekker/skader på steinen, eller ønsker å vite mer om hvordan du skal unngå dette så ta en titt på denne videoen.

Videoen er hentet fra Marble Institute of America