Renhold, mer enn bare å vaske - Storbyrenhold AS

Renhold, mer enn bare å vaske

Det finnes et ordtak som sier at alle kan vaske, men ikke alle kan vaske rent. Med andre ord, alle kan fylle vann i et spann og ha i litt såpe, for deretter å dyppe en klut og tørke av overflater. Men det er ikke ensbetydende med at det blir rent. Å gjøre noe rent krever kunnskap, teknikk og ikke minst evnen til å vurdere hvorvidt en flate er ren eller ikke. Ikke alle kan dette, eller feiler på et eller flere av punktene som er nevnt.

Ikke spesielt vanskelig

Ikke misforstå, det er ikke fryktelig vanskelig å gjøre rent, eller å holde noe rent for den saks skyld, men når alt kommer til alt er det tross alt noe som faktisk må læres. Noen lærer det helt naturlig ved å delta i det daglige renholdet hjemme hos foreldrene sine fra barnsben av, mens andre igjen velger en dedikert utdannelse innen renhold, og ender opp med fagbrev i yrket.

Disse oppnår som regel ikke bare en bredere kompetanseplattform enn de «hjemmelærte», men de har også dokumentasjon på hva de faktisk kan, noe som er viktig i forhold til eventuell ansettelse i et renholdsfirma på et senere tidspunkt, eller for å kunne bevise ovenfor en potensiell oppdragsgiver at de faktisk innehar den kunnskapen som kreves for å løse en spesiell oppgave innen renhold.

Dette er viktig av flere årsaker. For det første er det ikke fritt frem for alle og enhver å tilby renholdstjenester lenger. Det krever en offentlig godkjenning. Og for de som ikke bare er interessert i å få utført oppdrag basert på laveste pris, er det høyeste kompetanse som gjelder. Mange bedrifter forutsetter at renholderen som kommer på arbeidsplassen enten har fagbrev eller lang erfaring innen den type renhold som forutsettes utført.

Arbeider i «teams»

Av samme årsak har også mange renholdsbedrifter valgt å sette sammen såkalte «teams» som arbeider sammen om forskjellige oppgaver som de så spesialiserer seg på – og blir svært dyktige til. Dette er typisk oppgaver som for eksempel skuring og boning av gulv, eller gulvbehandling generelt, tekstilrens som i form av gulvtepper og møbler, eller kanskje vedlikehold og vask av vinduer og fasader. Noen spesialiserer seg innen hovedrengjøringer, kontorrenhold og flyttevask, og noen blir flinke til alt.

Med tanke på de brede feltene man lett kommer i kontakt med innen renholdsbransjen kan det være vanskelig å finne den aktøren som yter best innen akkurat det behovet man ønsker dekket. Da kan det være lurt å velge en med lang fartstid innen bransjen, og det er ingen skam å be om eventuelle referanser. Gjelder det større oppdrag innen for eksempel periodisk renhold er dette heller ikke uvanlig, og mange velger å gjøre dette uoppfordret i forbindelse med innleveringen av anbud.

Ikke alltid vanlig

Når det gjelder mindre og temporære oppdrag er det nok ikke fullt så vanlig å be om referanser, og da kan man heller se litt på hvor lenge det aktuelle renholdsfirmaet har vært i drift, hvor mange ansatte de har, og ofte har et seriøst renholdsfirma også en hjemmeside, en Facebook-side og en tilstedeværelse på et eller flere andre sosiale medier hvor noen har gitt en eller annen form for kritikk. Enten positiv i form av en anbefaling, eller en negativ hvor bedriften frarådes å brukes.

Vær imidlertid oppmerksom på at selv om et firma har en eller flere negative anmerkninger er ikke dette nødvendigvis en objektiv tilbakemelding, da det dessverre hender fra tid til annen at det kritiseres mer av hevngjerrighet enn ønske om å komme med konstruktiv kritikk av firmaet.

Ønsker man å være på den sikre siden så velg en renholdspartner som ikke bare har lang fartstid og er offentlig godkjent, men som også er godt kjent i markedet.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!