Bør du vaske vinduene dine selv?

Bør du vaske vinduene dine selv?

Mange synes at det å vaske vinduer er noe av det kjedeligste de gjør, og svært mange blir heller aldri ordentlig fornøyd med det endelige resultatet. Årsakene til dette kan være mange, og selv om man følger alle de kjerringrådene man kan finne på nettet, er det ingenting som hjelper. Hvorfor er det slik, og bør man egentlig vaske vinduene sine selv?

Vit hva du gjør

Svaret på dette er todelt. Ja, hvis man vet hva man driver med er det ingenting i veien for å gi seg i kast med vindusvasken på egenhånd, men samtidig er svaret også, nei, hvis man ikke vet hva man driver med bør man definitivt overlate vindusvasken til noen som kan dette.

Sannheten er nemlig den at vinduer er ikke vinduer lenger, og der glass tidligere ble støpt av smeltet kvarts og andre ingredienser, valset, polert og montert i rammer for å lage vinduer, inneholder en moderne glassrute forskjellige stoffer for å gi det forskjellige egenskaper etter definerte ønsker. Eller det er belagt med et tynt lag film utenpå, enten med tanke på solskjerming, hindring av innsyn, eller de kan være selvrensende.

Det å gå på slike moderne vinduer med tradisjonelle vaskemidler som for eksempel salmiakk, eddik eller enda verre, klor, kan fort gjøre vondt verre fremfor å rengjøre rutene. Hvilket vel i utgangspunktet er hele poenget med å vaske dem.

Forskjellige produksjonsteknikker

Dessuten produseres glass til vinduer forskjellig, også her ut fra hvilke bruksområder de er tiltenkt. Eksempelvis valses det fortsatt glass for eksteriør, mens det i stadig større omfang også brukes pressglass til innvendig glass, for eksempel i innvendig trappegelender eller glass i forbindelse med etasjeskillere. Slikt pressglass tåler kjemikalier bedre, men er derimot bløtere så det er lettere å ripe hvis man for eksempel bruker skrape på dem, eller det sitter rusk i forvaskeren.

Et gammelt råd er å bruke eddik i vannet for å få blanke vinduer, det samme med Zalo, men dette er kjemikalier som faktisk kan skade listene glasset er tettet med inne i selve rammen. Mange blander også eddik og salmiakk for å få best mulig effekt, men dette er heller ikke noen god idé, da disse to ligger i hver sin ende av ph-skalaen, hvilket gjør at disse på en måte utligner hverandre.

Såpe kan skade listene

Det samme kan skje med Zalo, som har en fettfjernende effekt som også kan skade gummikantene rundt vinduene, og velger man en annen og rimeligere såpeløsning er det ikke sikkert denne lar seg fjerne fra rutene heller, men etterlater en tynn film som man kan se som skjolder når solen kommer på.

Her er det en del som tyr til avispapir, men siden det var blyinnholdet i de gamle trykksvertene som gjorde vinduene blanke er heller ikke dette en metode som anbefales lenger. Skulle man ha ruter som er overtrukket med en eller annen form for film, være seg selvrensende ruter eller med tanke på solskjerming, vil denne kunne ta skade av trykksverten og få mørkere partier.

Bruk profesjonelle aktører

Selv om det kan være fristende å vaske vinduene sine selv, er det som man ser mange gode grunner til å la profesjonelle aktører ta seg av det. En renholdsaktør som også tilbyr vinduspuss vet hvilke kjemikaler som skal brukes på de forskjellige vindustypene, slik at resultatet blir så godt som mulig uten å skade verken vinduer eller listene rundt.

På eldre vinduer er dette normalt ikke noe problem, men i nyere hus ser man stadig oftere at vinduene er noe man bør overlate til profesjonelle å ta vedlikeholdet på. Det kan lønne seg på sikt, og rutene vil med det rette stellet holde seg fine og blanke i generasjoner fremover.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

NS INSTA 800

Enhver som er i befatning med en eller annen form for renhold kan ikke unngå å på et eller annet tidspunkt å komme i kontakt med begrepet NS INSTA 800. NS INSTA 800 er en forkortelse hvor NS står for Norsk Standard, INSTA er forkortelsen for Internordisk Standardisering, og 800 er selve nummeret på standarden. Litt på samme måte som ISO er en standard.

I motsetning til tradisjonelle renholdskontrakter hvor renhold utføres etter en forhåndsbestemt frekvens, eller mengde om du vil, og i henhold til allerede avtalte arbeidsoppgaver, bestemmer NS INSTA 800 hvilken kvalitet som ønskes oppnådd i definerte områder for renholdet.

Definerte arbeidsoppgaver

Et eksempel på dette kan være at en ordinær arbeidskontrakt for renhold forteller hvilke oppgaver en renholder skal utføre i hvilke områder og til hvilken tid (frekvens). Dreier det seg om et toalett i en kontorbygning, kan dette være at renholderen daglig skal tørke av speil, servant og toalettskål utvendig. Men den sier ingenting om hvordan resultatet skal være, og selv om man forventer at det er rent når renholderen er ferdig, er det fortsatt en subjektiv opplevelse hvorvidt dette er oppnådd.

Nivåregulert planløsning

Følger man imidlertid NS INSTA 800 er det allerede definert på forhånd hvilken kvalitet arbeidet skal utføres etter, og NS INSTA 800 opererer med fem (noen sier seks) kvalitetsnivåer, som hver for seg forteller hva resultatet skal bli, ikke hvordan det oppnås. Nivå fem er best, nivå en er dårligst. I de tilfeller man opererer med seks nivåer anses nivå null som irrelevant (ikke utført renhold, eller verre).

Holder vi oss til toaletteksempelet tidligere i denne artikkelen kan man etter NS INSTA 800 definere at det aktuelle toalettet etter utført renhold skal være på nivå fem, altså best, og et enkelt besøk med bruk av enten håndvask eller toalett nedjusterer nivået til fire, hvilket er akseptabelt inntil nytt renhold utføres.

Er toalettet derimot ikke brukt siden forrige renhold, vil det fortsatt opprettholde nivå fem, og renholderen behøver ifølge NS INSTA 800 ikke utføre nytt renhold. Hvor det i henhold til en ordinær kontrakt med definerte arbeidsoppgaver vil være nødvendig for å overholde avtalen. Fordelen med dette er at man som kunde alltid er garantert høyest mulig standard på alt nødvendig renhold, samtidig som renholderen ikke utsettes for unødvendige belastninger under utøvelse av de arbeidsoppgavene vedkommende er satt til å gjøre.

Forskjellige objektgrupper

NS INSTA 800 definerer også hvilke objektgrupper et lokale skal bestå av, og disse regnes ut fra en «ovenfra og ned» struktur med himling / tak som det øverste, hvoretter vegger og gulv er de neste, og inventar som det siste. Disse er så inndelt i mindre gruppeområder, som for eksempel består en vegg ikke bare av rene veggflater, men også av dørblad, karmer og lysbrytere og stikkontakter. Gulv omfatter også trappetrinn, gulvrister, tepper og terskler.

Videre forteller NS INSTA 800 i hvilken grad et område kan være urent, og det er forskjell på om arealet er et verksted eller en operasjonssal. Dessuten inndeles urenhetene i ulike graderinger, hvorav fire regnes som hovedkategorier. Dette er løst avfall og smuss som enkelt kan fjernes uten hjelpemidler. Dette kan være sigarettstumper, småstein, papiravfall og annet lett tilgjengelig på overflaten det ligger på. Neste kategori er støv, deretter følger flekker av forskjellig art, men likevel av den typen som enkelt kan fjernes, for eksempel inntørket kaffedråper eller brus som er sølt på underlaget. Til sist er flatesmuss som er urenheter som dekker et større område, som for eksempel nikotin som dekker alle arealer i et røykerom.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om NS INSTA 800 stadig oftere blir brukt i renholdsbransjen er det kun et verktøy for standardisering som på ingen måte verken er et krav eller noe bedriftene er pålagt å bruke. Mange har svært gode og velfungerende rutiner som løser disse oppgavene allerede, og tilsvarende mange har allerede løsninger som er enten på samme nivå eller bedre enn hva NS INSTA 800 krever.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Er renholderen virkelig renholder?

Har du noen gang lurt på om renholderen som vasker hos deg, enten hjemme eller på arbeidsplassen, faktisk er en renholder? Nå har det sikkert ingen praktisk betydning så lenge det blir rent og vedkommende representerer en renommert renholdsbedrift, men har man et våkent øye er det forholdsvis enkelt å avsløre hvorvidt en renholder har den nødvendige kompetansen eller ikke.

Men la det være sagt, en renholder er ikke nødvendigvis «dårligere» selv om vedkommende ikke har fagbrev. Renhold inneholder i dag et bredt spekter av perfeksjoner, og alle kan ikke alt.

Dobbeltdypping er en dødssynd

Uansett, første tegn på at en renholder ikke er en renholder kan være at vedkommende «dobbeltdypper» moppen i vaskebøtta. Dette er dødssynd nummer én i renholdsbransjen, da det å dyppe en skitten mopp i rent vann bare bidrar til å flytte skitten rundt fra sted til sted hvor renholdet utføres. En «ekte» renholder vil alltid ta en ny mopp mellom hvert dypp, og etter endt vaskerunde er vannet i vaskebøtta tilnærmet like rent som da den startet.

Videre har man den typiske feilen med at renholderen ikke fyller plastposen med luft før den settes ned i søppeldunkene. Ingen stor greie, men ved å la det komme luft under plastposen vil ikke denne fylle søppeldunken ordentlig, og man kan ikke kaste søppel uten at man først må klemme ned posen i dunken.

Umulig å få tak i papiret

Et annet tegn kan være at vedkommende setter tørkepapiret feil vei i dispensere der dette finnes. Det er en grunn til at papiret er brettet på den måten det er, med gripekant på den ene siden, og det er for at det skal være enkelt å få tak i når man skal tørke seg på hendene etter å ha vasket dem. Ligger papir feil vei i dispenseren er det bare en glatt flate ut mot brukeren, og er dispenseren da i tillegg overfylt blir det tilnærmet umulig å få tak i papiret.

Nå er dette sikkert for små ting å regne, men likevel med en alvorlig undertone. Det å vite at renholderen man benytter seg av i det minste har et minimum av praktisk kunnskap er viktig av flere årsaker. For det første dreier riktig renhold seg mye om kjemi i form av vaskemidler. At renholderen kjenner til de riktige blandingsforholdene er viktig av flere årsaker enn de rent økonomiske.

Overforbruk av vaskemidler

Overforbruk av vaskemidler gir for det første en unødvendig utgift, men det er heller ikke bra for omgivelsene det brukes i. Er det for mye såpe i vannet risikerer man at det etterlates såperester på de overflatene som rengjøres, hvilket på sikt medfører at overflaten kan få en seig overflate som faktisk tiltrekker seg støv og smuss fremfor å være avvisende mot disse. Dette laget med såperester er svært tynne og ofte ikke synlige for det blotte øyet, men man kan merke det dersom man fukter en finger og berører overflaten man mistenker har for mye såperester på seg.

Videre kan kjemikalierester som blir liggende igjen på overflater tørke inn og virvles opp som støv og pustes inn av de personene som befinner seg i lokalet. Dette kan være uheldig for blant annet overfølsomme eller allergikere.

Valg av renholdsbedrift

Nå kan sikkert alle disse tingene oppstå selv hos de beste aktørene på markedet, men understreker likevel hvor viktig det kan være å velge en renholdspartner man kan ha tillit til. Sjekk gjerne renholdsregisteret på Arbeidstilsynets hjemmesider, be om referanser, og sist men ikke minst, se om renholderen bærer et lovpålagt HMS-kort godt synlig under arbeidet.

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Hvorfor det er viktig med offentlig godkjenning i renholdsbransjen

Offentlig godkjenning i renholdsbransjen

Man skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før det ikke var nødvendig med noen form for godkjenning for å tilby tjenester innen renhold. Dette medførte dessverre ofte til at enkelte aktører valgte å se gjennom fingrene med hvilke forhold de valgte å la de ansatte arbeide under, noe som ga seg utslag i lave lønninger, manglende betaling for overtid og ikke minst mangelfulle kontrakter. Hvis noen i det hele tatt.

På denne måten kunne arbeidsgivere drive rovdrift på de ansatte samtidig som de kunne prise seg lavere enn konkurrerende bedrifter i markedet. Hvilket bidro til å gi hele bransjen et ufortjent frynsete rykte, da det stort sett bare var noen få som ødela for alle.

For å bøte på dette gikk Arbeidstilsynet til det skritt å innføre en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter, nettopp for å bedre forholdene for de ansatte samtidig som eventuelle oppdragsgivere skulle få en utvidet sikkerhet i at bedriften de engasjerte både var seriøs og hadde tingene i orden.

Hva kreves for å bli godkjent?

Blant noen av betingelsene for at en renholdsbedrift skal kunne bli offentlig godkjent blir det i dag stilt krav til kontraktfestet minstelønn for de ansatte renholderne, de skal ha HMS-kort som identifiserer dem på arbeidsplassen, bedriften skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste, og sist men ikke minst, oppdragsgiver har en garanti for at renholdsfirmaet de engasjerer betaler både skatt og moms som de skal.

Til tross for denne innskjerpingen av regelverket finnes det likevel enkelte renholdsbedrifter som tilbyr renholdstjenester uten å ha denne offentlige godkjenningen, og ved å operere utenfor de fastsatte lover og regler kan de på denne måten underby de seriøse aktørene – og på den måten vinne anbud de ellers ville gått glipp av.

Dessuten kan de tilby de ansatte lønnen utbetalt uten skattetrekk, som såkalt svart arbeid, og ved ikke å ha kontraktfestet ansettelsesforholdet behøver de heller ikke tenke på sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift eller forsikringer på de ansatte. I tillegg har de heller ikke noe ansvar ved eventuell sykdom eller andre uforutsette hendelser som gjør at oppdragsmengden blir for lav til fast sysselsetting.

Hva er fordelene?

Fordelen med dette er selvfølgelig at renholdet kan utføres til en langt lavere pris enn hva de seriøse selskapene kan tilby, men hva er ulempen? For det første støtter man som kunde en virksomhet som driver utenfor lovverket. Ikke bare unndrar de skatt og andre avgifter som skal betales, de ansatte arbeider høyst sannsynlig under dårlige forhold og man har ingen garantier for at bedriften har forsikringer som vil dekke eventuelle skader som kan oppstå under utøvelse av arbeidet de er hyret inn for å utføre. Hvilket kan bli en forholdsvis stor omkostning dersom en renholder skulle være uheldig å velte et spann med vann ut over parketten, eller enda verre, knuser en rute eller velter en ming-vase – for å sette det hele litt på spissen.

En annen konsekvens er så videre at dersom det oppdages at man benytter et renholdsfirma som ikke er offentlig godkjent vil man bli bøtelagt for dette, og bøtesatsene begynner allerede fra rundt 50.000 kroner og oppover. Og Arbeidstilsynet gjør ingen forskjell på om man er privatperson eller millionbedrift.

Hva er så risikoen for å bli oppdaget?

I motsetning til hva mange tror, er risikoen for å bli oppdaget faktisk ganske stor, spesielt hvis renholdsfirmaet enten fakturerer eller bruker en eller annen form for kunderegister i virksomheten. For Arbeidstilsynet behøver ikke komme i direkte kontakt med det useriøse firmaet for at det skal oppdages, det holder med at de har en helt vanlig rutinekontroll hos et annet firma som de har en forbindelse med. Et helt vanlig bokettersyn kan utløse en kjedereaksjon, hvor flere tusen bedrifter sjekkes. Helt automatisk, og står man da oppført som kunde hos et slikt firma må man forvente å bli kontaktet for å gi en forklaring på dette.

Som kunde er man ifølge lovverket selv ansvarlig for å undersøke om en renholdsbedrift er offentlig godkjent eller ikke, og det kan man gjøre på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Nye nasjonale tiltak og bruk av munnbind

Bruk av munnbind for våre ansatte

Vi i Storbyrenhold As er svært opptatt av at alle ansatte hos oss bruker munnbind når de er ute på kundeoppdrag. De er pålagt å bruke munnbind både når de arbeider i kunders lokaler eller deres fellesareal.

Dette må du huske på når du bruker munnbind.

 • Rengjør hendene dine før du skal ta på munnbindet.
 • Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 • Munnbindet skal kun brukes én gang.
 • Du må bytte munnbind dersom det er fuktig eller om du tar det av for å spise eller av andre grunner.

Slik skal det brukes:

Bruk av munnbind

Når du tar det av må du huske på dette.

 • Kast munnbindet i søppelbøtten med én gang du tar det av.
 • Vask hendene dine etter at du har tatt det av eller berørt munnbindet.

Slik skal det ikke brukes:

ikke-bruk av munnbind

Husk at munnbind forebygger at du smitter andre, og kan redusere risikoen for at du selv blir smittet. Dersom du benytter det feil, vil effekten av munnbindet reduseres.

Det er viktig å overholde smittevernregler og følge med på tiltakene som er gitt av helsedirektoratet, spesielt disse:

 • Hold 1 meter avstand til andre.
 • Bli hjemme hvis du er syk.
 • Vis toleranse for andre. Noen kan ha en god grunn til å velge annerledes.

Oversikt over nye nasjonale tiltak fra 06. januar 2020

Dette er en oversikt over hvilke nasjonale tiltak som gjelder per dags dato og frem til 19. januar. Husk at det kan være lokale tiltak der du bor. 

 • Unngå å ha gjester i hjemmet frem til 19. januar. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én eller to faste venner.
 • Barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes.
 • Man skal unngå unødvendige reiser både i inn- og utlandet.
 • Arrangementer anbefales å bli utsatt til etter 19. januar.
 • Man skal være maks 5 personer samlet både når det gjelder i hjemmet og private sammenkomster utenfor hjemmet.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangementer eller 200 personer der alle gjestene sitter på stoler som er fastmontert.
 • Maks 50 personer i begravelser og bisettelser
 • Maks 200 personer på utendørs arrangementer eller 600 personer der alle gjestene sitter på stoler som er fastmontert.
 • Frem til 19. januar er det forbud mot skjenking av alkohol på alle serveringssteder og arrangementer i hele Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg for Covid-10 innen et døgn etter ankomst. De må også være i karantene i 10 dager. Dersom testen viser negativt to ganger etter ankomst, vil det være mulig å gå ut av karantene allerede etter 7 dager.
 • Personer som ikke har et fast sted å bo i Norge, må oppholde seg på karantenehotell.
 • All undervisning og planlagte arrangementer ved universiteter, høyskoler og fagskoler blir digitale frem til 19. januar. Alle videregående skoler i hele Norge går over til rødt nivå.
 • Hjemmekontor for de som har muligheten til dette.

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!

Hemmeligheten til rent hus

Hemmeligheten til de som alltid har rent hus

Er du en del av den befolkningen som sliter med å holde hjemmet ditt rent? Da lurer du sannsynligvis på hvordan «ryddige» folk gjør det. I denne artikkelen avslører vi hvordan de klarer det!

På tide å få følelsen av å ha det rent.

Renslighet er ikke en kvalitet man er født med. Selv om noen mennesker synes det kan virke magisk med rent hus – krever det likevel enorm selvdisiplin. Man må også ta valget om å holde det rent, en liten dose ressurssterkhet og kreativitet. Her kommer 13 tips som kan hjelpe deg til å bli en renere person. Du kan lese mer om hva de beste rutinene er her.

De vet hvordan de skal lage plass

Selv om du ikke anser deg selv som en person som samler på ting, så ser det ut til at ting alltid samler seg i hvert hjørne av huset og på alle benkeplater. Start med å begynne på «en inn, en ut» regelen. Hver gang du kjøper noe nytt, er du nødt til å kaste/selge/gi bort en annen ting for at det nye skal få plass.

Ha minst mulig ting på store overflater

Søppel har en tendens til å bli strødd ut over på det som skal være en ellers ren, tom overflate. Folk som har rene hjem takler problemet umiddelbart. Når man holder store overflater klare, er de ikke bare visuelt tiltalende men også lettere å tørke over. Prøv å unngå å oppbevar apparater på benkeplaten eller rot på skrivebordet.

Ha vaskerutiner

Rene hjem renser seg ikke av seg selv på mystisk vis. Renslige mennesker har en rutine for å holde huset vedlikeholdt og ryddig. De rutinene bidrar til at skitt og klesvask ikke hoper seg opp i store hauger. Et tips er å bestemme faste støvsuge-/vaskedager, slik at de viktigste og største oppgavene ikke blir hoppet over. Les mer her om hva som bør vaskes hver dag.

La sko stå igjen ved døren!

Om du setter fra deg skoene ved døren, forhindrer du at jord, blader, giftstoffer og andre ting som raskt skitner opp gulvet, kommer inn i hjemmet ditt.

De har et sted for alt

Hvis du har for mange ting du ikke aner hvor du skal legge, kan det fort bli mye rot både her og der. Dette kan gjøre det vanskelig å holde store overflater rene. Hvis du har faste steder å oppbevare ting som for eksempel nøkler eller post, så er det enklere å holde det ryddig da dette ofte pleier å samle seg i store hauger.

Rydd litt hele tiden

Folk som klarer å holde det ryddig hjemme, venter aldri til det ser helt til det ser ut som en bombe gikk av. De har gode rutiner der de rydder litt hele tiden. Etter en kveld på sofaen hender det at man benytter seg av både pledd og puter, og ofte ender det opp med at alt ligger strødd rundt i sofaen. Ta deg 2 minutter til å rydde og organisere pledd og pynteputer, og gjør det til en rutine i hverdagen. Få barna til å rydde opp lekene tilbake i lekekassen hver gang og brett klærne når det kommer ut av tørketrommelen. Her kan du lese mer om hvordan du kan ha et ryddig hus med barn.

Finn smarte måter å lagre ting på

De som klarer å holde det ryddig hjemme, har som regel produkter som hjelper de å holde orden. Finn et produkt som hjelper deg å holde orden på for eksempel smykker, sminke og øyenskygger. Alt ligger strukturert plassert, slik at man har lett tilgang og kan se gjenstandene tydeligere. Det finnes mange smarte oppbevaringsprodukter til alle rom – bruk det for et ryddigere hjem!

De vet hvordan de skal delegere oppgaver til andre i huset!

Med mindre du bor alene, er det mange som bidrar til rot i hjemmet; derfor bør rengjøringen bli gjort sammen. Hvis alle i husstanden har ukentlige gjøremål, som for eksempel tømme søppel og støvsuge, blir det enklere å holde det ryddig hjemme. Dette bidrar til at barna blir mer ansvarlig og et ønske om å ha et ryddig hjem.

De får rengjøring til å føles ut som mindre arbeid

Hvis rydding ikke er helt din greie, så er det vanskelig å forestille seg å gjøre en morsom spinn på rengjøringen. Det finnes mange måter å fullføre en oppgave mens du distraherer tankene dine. Du kan for eksempel gjøre rengjøringen hyggeligere dersom du lytter til favorittpodcasten din samtidig. Skaff deg trådløse hodetelefoner slik at du kan bevege deg rundt i huset og høre på musikk samtidig. Du kan også få nok skritt på pulsklokken din til at det kan anses som en treningsøkt! Mulighetene er mange, det handler bare om å finne sin rutine!

Få huset rent til jul (i rekordfart!)

Få huset rent til jul (i rekordfart!)

Jula er her, og det er tid for hyggelige stunder med familie og venner. Med god mat, hygge og kos fører det også med seg rot og skitt. Det er ikke alltid man føler man har nok tid til å vaske (spesielt ikke i juletider), men det er alltid litt tid.

Vi har i dette innlegget samlet noen tips som gir deg et rent hus i rekordfart.

Inkluder resten av familien!

Om flere deltar, vil vaskejobben gå mye raskere. Dessverre betyr det også at det er større sjanser for mer kaos. Derfor bør oppgavene fordeles godt, uten tvil. Du bør ta rollen som «vaskesjef» og fordele vaskeoppgaver til hver enkelt, så unngår man å gå i føttene på hverandre.

Start der rotet og skittet er mest synlig

De vanskeligste stedene å skjule er kjøkkenet og toalettet, så derfor burde disse rommene prioriteres først.

På kjøkkenet er mye gjort med å tørke over alle synlige overflater som blant annet bord og benkeplater. I tillegg en kjapp vask av for eksempel skapfronter, komfyr og stekeovn, så ser kjøkkenet mye bedre ut for gjester.

På badet skal det virkelig ikke mer til enn en vask av speilet, vasken og toalettet. Her kan du gjerne bruke både tørrwipes og våtwipes!

På begge rom må du huske å rense sluket!

Gulvflatene

Et av de mest praktiske redskapene man kan ha i hjemmet er kost og feiebrett. Det er lett å glemme, men det er både effektivt og praktisk når du skal rengjøre gulvflatene. Du fjerner smuler og biter med feiekosten, før du tar vurderingen om du må tørr- eller våtmoppe gulvet.

En liten huskeregel er stort sett skal tørt fjernes med tørt, og vått fjernes med vått.

En huskeliste:

 • Feiekosten fjerner smuler og biter
 • Tørrmoppen trekker til seg støv
 • Våtmoppen fjerner flekker

Organiser hjemmet til jul

Om du leser dette rett før ditt første julebesøk tropper opp på døra, er det kanskje litt sent å kaste seg ut i organisering av skap og hyller, men du burde virkelig sette av tid til akkurat det. Gi alt en fast plass, da blir det lettere å rydde bort de samme tingene raskt. Rent tilfeldig finner du kanskje ledig plass i et skap som du kan sette inn rot uten en fast plass – fram til du rydder det ordentlig senere.

Husvask bør prioriteres foran rot, men ha et avslappet forhold til det. Du syns vel ikke at det er så ille å komme hjem til noen som ikke har det plettfritt, skinnende rent hjemme? Tenk at du heller vil ha det hjemmekoselig.

God jul!

Er det mulig å holde huset helt rent med kjæledyr?

Det er ingen hemmelighet at de aller fleste av oss liker når rengjøringen går fort unna. Uheldigvis legger de elskede kjæledyrene våre igjen en del irriterende smuss og hår etter seg. Som at det ikke er ille nok, så fester alt håret seg på uforklarlig vis overalt; møbler, tepper og klær. Hvordan løser vi det?

Noen tror at et hus aldri blir helt rent når man har kjæledyr, mens andre tenker at det er superenkelt å holde det rent selv med pelskledde venner.

Sannheten er at det ikke er så lett å holde det rent som man kanskje skulle tro, men det er ikke umulig. I dette innlegget deler vi noen gode tips for at du og din firbeinte venn skal bo i et rent hjem.

Katte- og hundehår… Overalt!

I enkelte perioder vil både katter og hunder røyte mer enn vanlig. For å unngå at hele huset dekkes i hår, er det anbefalt å børste dyret ofte; helst ute, da slipper du å støvsuge så mye. Om støvsugeren er et slit hele tiden, kan du fint bruke moppen.

Bruk en tørr engangsmopp. Tørre engangsmopper er statiske og tiltrekker seg alt støvet og partiklene på overflater.

Om du finner sofaen din dekket i katte- og hundehår kan det bli vanskelig å fjerne absolutt alt med en støvsuger. Her kan du da i stedet bruke gummihansker og fukte de med litt vann. Stryk hanskene over sofaen. Det skaper en statisk elektrisitet og hårene vil lettere rulle sammen. Skyll hanskene i vann og gjenta denne prosessen helt til sofaen er fri for hår.

La kjæledyr få ha sitt eget sted

Et tiltak for et renere hjem med kjæledyr, er å gi de et eget sted å sove. Her vil de oftere ligge i stedet for sofaen, senga til menneskene eller lignende steder. Sengen bør rengjøres ofte, og bør være laget av et materiale som er enkelt å vaske, med avtagbart trekk.

Om sengen ligger på et gulv som tillater det, bruk litt blekemiddel eller annet desinfiserende og luktfjernende produkt hver gang du mopper området.

Mat- og vannboller skal aldri stå i områder som avgir lukt, som for eksempel kjøkkenet. Prøv å få vasket bollene daglig.

Skitne poter over gulvet er ikke til å unngå

Når det er vått og gjørmete ute sier det seg selv at dyrene drar med seg masse søle inn. Et tiltak for å begrense hvor skittent det blir inne er å ha et håndkle lett tilgjengelig ved utgangsdøren. Dette håndkledet brukes til å tørke over pels og poter før de kan slippes videre inn i huset.

Gi kjæledyret ditt en god vask

Mange veterinærer og eksperter forsikrer oss om at det ikke er noe problem å vaske kjæledyret hver femtende dag.

En god vask vil også eliminere lukten som kommer fra pelsen deres. Badet fjerner døde hår, som igjen gir mindre hår på gulvet og på møblene dine.

Hvis du ønsker en ekstra «touch» kan du bruke en parfyme laget for kjæledyr, som fyller huset med god duft når kjæledyret går rundt.

Begrens tilgangen til kjæledyrene

For å begrense hvor mye du må vaske hele tiden, kan dere ha dyrefrie soner i huset. Bli enig om hvor dyrene kan gå og ikke, lukk dørene til rom der kjæledyrene er uønsket.

Det er også mulig å lære dyrene til å ikke gå på visse overflater, at de ikke kan ligge i sofaen eller senga til menneskene. Det kan bli vanskeligere om dyrene er eldre, men da må man bare være tålmodig.

5 bakteriebomber på kjøkkenet

5 bakteriebomber på kjøkkenet

Vil du si at kjøkkenet ditt er rent nok? På selv det reneste kjøkkenet kan det skjules bakterier, spesielt på stedene du ikke tenker over. For å unngå spredning av disse bakteriene, bør du vaske disse fem stedene neste gang du vasker kjøkkenet.

1. Håndtak

Å vaske hele kjøkkenet er bortkastet om du ikke vasker alle håndtak. Når du skjærer råvarer som fisk, kylling eller kjøtt og plutselig må ha noe fra kjøleskapet eller en kjøkkenskuff, kan bakteriene sitte igjen på håndtakene.

Den enkleste og mest åpenbare måten å unngå spredning av bakteriene på, er å vaske hendene mellom hver gang du skal gjøre noe annet.

Når du vasker, må du huske å gå nøye over alle håndtak du finner på kjøkkenet.

2. Kjøkkenvasken

Med tanke på at det renner mye vann og oppvaskmiddel i kjøkkenvasken, skulle man tro at dette var en av de reneste stedene på kjøkkenet. Men, det er nettopp dette som er årsaken til at mange bakterier skjuler seg der – vi glemmer ofte å rengjøre den ordentlig.

Det skylles ned matrester, fett, hår, støv og såpe hver dag, og undersiden av sluket er det perfekte stedet for vekst av bakterier på kjøkkenet. Det kan derfor være lurt å rense sluket regelmessig, for å forhindre vondt lukt og for å forebygge tette rør.

3. Kjæledyr på kjøkkenet

Det er utrolig koselig å omgås kjæledyr, men de bringer med seg bakterier og bør holdes unna overflater som er i kontakt med mat. Du kan for eksempel lære dyrene til å ikke gå på spisebordet og kjøkkenbenken.

4. Kjøkkenkluten og oppvaskbørsten

En sur, brukt kjøkkenklut er full av bakterier og du sprer flere enn du tørker opp. Ha flere rene kjøkkenkluter tilgjengelig som du kan bytte ofte, minst to ganger i uken.

Om du har en mikrobølgeovn, kan du bekjempe bakterievekst med å kjøre kluten på full styrke i to minutter. Eller så kan du kjøre kluten en runde i oppvaskmaskinen.

Oppvaskbørstens mening er rengjøring, men dette betyr nødvendigvis ikke at børsten egentlig er ren. Oppvaskbørsten er en av de mest skitne gjenstandene man finner på kjøkkenet.

Du bruker samme børste til å vaske bestikk, servise, glass, kopper og kjeler. Kanskje vasker du matskålene til husdyrene med samme børste? Bakterier trives i disse børstene.

Du kan gjøre det til en god vane å vaske oppvaskbørsten hver gang du vasker kjøkkenet. Du kan jevnlig legge børsten i klor eller kjøre den i oppvaskmaskinen.

5. Kjøkkenkranen

Kjøkkenkranen har samme problematikk som andre håndtak når det gjelder forflytting av bakterier. Du burde vaske hendene mellom hvert gjøremål, men du bruker hendene som er fulle av bakterier til å skru på vasken. Derfor burde du huske jevnlig rengjøring av kjøkkenkranen.

Vi ønsker å hjelpe deg med renhold

Er bedriften din basert i Oslo og omegn? Trenger dere hjelp med daglig renhold eller spesialrenhold? Kanskje dere har fått nytt gulv av for eksempel terrazzo, som trenger behandling? Da er vi de rette folkene for dere! Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Faresymboler på rengjøringsmidler

Faresymboler på rengjøringsmidler

Du har garantert sett disse litt skumle faresymbolene på forskjellige rengjøringsmidler i hjemmet før. Disse nye faresymbolene kom i 2012, og i dette innlegget skal vi forklare de vanligste symbolene på rengjøringsmidler.

Hvis du ønsker å se den fullstendige listen over alle farepiktogrammer og faresetninger, kan du lese mer om de her.

Hvorfor må alle kjemikalier og rengjøringsmidler merkes?

Det kan være litt skummelt å plukke opp et rengjøringsmiddel og se de store, røde symbolene. Renholdsmidler som har faresymboler er nødvendigvis ikke så farlig å bruke. Disse symbolene er merket på produktene for å hjelpe oss med å bruke produktene på en bevisst og trygg måte.

Men, for å kunne bruke produktene på en bevisst og trygg måte, må vi gjøre mer enn bare å se på selve symbolet. Det er også fare- og sikkerhetsetninger vi må se på, og de kan variere fra produkt til produkt, selv med samme faresymbol.

Hvordan bestemmes riktig faremerking på et vaskemiddel?

EU har laget et eget regelverk for kjemikalier, ved navn REACH. I EU/EØS er alle som produserer og distribuerer kjemikalier lovpålagt til å følge de samme beregningsmodellene og ta utgangspunkt i samme forskning når de oppgir egenskapene til kjemiske stoffer, som for eksempel vaskemidler.

I alle rengjøringsmidler er det ofte en kompleks blanding av forskjellige ingredienser som gir de egenskapene vi ønsker: fettløsende, gir glans, fjerner polish, osv.

I vaskemidler for forbrukere er det gjerne mellom 5-15% av aktive ingredienser i produktene. Produkter til profesjonelle renholdere er ofte mer konsentrert og effektive, ofte med 15-30% aktive stoffer. Det betyr også at det ofte er mer faresymboler på renholdsmidler til profesjonelle enn på renholdsmidler til hjemmebruk.

Råstoffene må beregnes nøye for å vite hvilken virkning den kjemiske blandingen vil ha på oss mennesker og miljøet.

Som med det meste annet, så er det noen svakheter med merkingen. Her er noen eksempler:

Det skal lite til for at et vaskemiddel skal merkes som etsende. Derimot betyr det ikke at at all såpe og vaskemidler er like kraftige, bare fordi de har samme merke.

En alkalisk avløpsåpner og et lett grovrengjøringsmiddel vil være merket likt, selv om avløpsåpneren er hissigere enn det lette rengjøringsmiddelet.

Men, hvordan i all verden skal vi klare å skille på kraftige vaskemidler og lettere vaskemidler? Hvordan skal vi vite om et middel er så kraftig at vi må ta ekstra forhåndsregler ved bruk?

Du kan sjekke H- og S-setningene på etikketten, eller sjekke sikkerhetsdatabladet.

Fare- og sikkerhetsetninger

Beregningene vil gi forskjellige fare- og sikkerhetsetninger alt ettersom hvilke stoffer produktet inneholder og hvor konsentrert det er.

Eksempel:

En avløpsåpner til profesjonelle er kraftig og kan inneholde mer enn 50% etsende alkalier. Avløpsåpneren må være konsentrert for å fungere som den skal. Vanlige, lette grovrengjøringsmidler inneholder kanskje ikke mer enn 5% etsende alkalier.

Avløpsåpneren er mye kraftigere og mye mer etsende enn det lettere grovrengjøringsmiddelet.

Eksempel på vanlige H-setninger:

 • H302 Farlig ved svelging
 • H318 Gir alvorlig øyeskade
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Eksempel på S-setninger:

 • P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern
 • P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege

Sikkerhetsdatablad

For en mer detaljert instruksjon på hvordan du trygt bruker vaskemiddelet, bør du sjekke databladet.

Punkt 2.2 og punkt 2.3 i sikkerhetsdatabladet inneholder også andre farer ved produktet.

La oss ta klor som et eksempel.

Flere av oss bruker klor ukentlig uten å egentlig tenke over hvor forsiktig man burde være. Om man blander klor med syrer kan den utvikle en giftig klorgass. Om du har konsentrert klor i toalettet og blander den med en sterkt sur kalkfjerner, så kan det bli skummelt.

For å få nøyaktig svar på om produktet kan reagere når det blandes med andre produkter, kan du lese punkt 2.2 og 2.3 i sikkerhetsdatabladet.

Om du vil vite hva slags verneutstyr det er lurt å bruke, finner du svar i punkt 8 i sikkerhetsdatabladet.

For mer informasjon om eventuelle helsefarer ved bruk av et produkt, kan du se «Øvrige helsefareopplysninger» under punkt 11 i databladet.

Hva betyr de forskjellige faresymbolene?

Vi ønsker å vise en liten oversikt over de vanligste faresymbolene man finner på renholdsprodukter.

Om du ønsker en fullstendig oversikt over alle farepiktogrammene, kan du finne de her.

faresymboler betydning

Visste du?

De fleste håndsåper og sjampoer ville også vært merket med etsesymbol hadde det ikke vært for at hudprodukter beregnes etter et annet regelverk, ved navn INCI.
Selv om sjampoer ville fått et etsesymbol under REACH-regelverket, så betyr ikke det at det er farlig å bruke, men det er en forklaring på ubehaget av å få såpe i øynene.