Innlegg

Storbyrenhold

Kjenner du begrepene innen renhold? Her er en liten oversikt

Enhver som skulle få behov for en eller annen form for renhold begynner gjerne jakten på en søkemotor på internett. Men søker du bare på ordet «renhold» eller «husvask», får du kanskje flere treff enn ønsket, og mange av dem kan tildels også være vanskelig å forstå. Ikke minst siden renholdbransjen bruker sin «egen» terminologi.

Rundvask, julevask eller husvask?

Kjært barn har mange navn, og selv om mange nok forstår hva som menes med en «skikkelig rundvask», er det likevel et svært vagt begrep. Vi forstår at det er en grundigere rengjøring enn vanlig, men dette er en subjektiv oppfattelse, og ikke nødvendigvis en standard bransjen har opparbeidet egne retningslinjer for.

Dette sikter, vanligvis, til det bransjen kaller en «hovedrengjøring» eller «temporært renhold», altså en skikkelig grundig vask av tak, vegger og gulv i bolig eller næringsbygg. Dette renholdet faller vanligvis utenfor det som kalles «daglig renhold».

Daglig renhold, hva er forskjellen?

I motsetning til den grundigere varianten er daglig renhold det arbeidet som skal til for å holde et renholdsobjekt vedlike. Dette inkluderer støvtørking, vask av gulvflater og annet renholdsarbeid som kreves for å holde enten boligen eller arbeidsplassen ren.

Ved etablering av avtaler vedrørende daglig renhold er det svært vanlig at det begynner med hovedrengjøring, slik at grunnlaget vil være best mulig for renholderen senere.

Flyttevask, hva er det egentlig?

Det hersker en del forvirring rundt begrepene «hovedrengjøring» og «flyttevask», selv om de i utgangspunktet tilstreber å oppnå det samme – nemlig at noe blir rent. Det er likevel noen vesentlige forskjeller.

En hovedrengjøring er ofte betraktelig grundigere enn en flyttevask, og blir som oftest utført i møblerte omgivelser, spesielt i private hjem. En «flyttevask» er en renholdsoppgave som utføres hvor det skal bli så rent som mulig, slik at lokalene, være seg en bolig eller et kontor, kan flyttes rett inn i, uten ytterligere tiltak.

Flyttevasker utføres som regel i minimalt møblerte omgivelser, og er som oftest noe lettere å gjennomføre med tanke på å slippe å dekke til eller flytte rundt på inventar og lignende.

Det kan være en god ide å forhøre seg litt hos de forskjellige renholdsbyråene hva som inkluderes i en flyttevask, da dette kan variere litt fra tilfelle til tilfelle. Mange opererer også med en fastpris per kvadratmeter, med tilleggspris for blant annet antall badeværelser, toaletter, hvitevarer, rens av sluk og vinduspuss.

Vinduspuss og fasadevask

Der mange bruker benevnelsen «husvask» om grundig rengjøring innendørs, vil kanskje en profesjonell renholder heller forbinde det med utvendig vask av en bygning, også populært kalt «fasadevask».

Mange velger å utføre dette på egenhånd, og går løs på oppgaven med en høytrykkspyler og det billigste vaskemiddelet på markedet. Dette fører til at fasaden ødelegges.

For høyt trykk for tett på trepanel kan gjøre at vann trenger inn i treverket med råteskader som resultat. Malingen kan også flasse av, og derav føre til samme resultat – ødelagt fasade.

Det skal imidlertid sies at en profesjonell aktør fint kan benytte høytrykkspyler på treverk. Forskjellen er at denne aktøren da innehar den nødvendige kunnskapen i forhold til mengde vann, temperatur, trykk, og ikke minst type dyse til den aktuelle oppgaven.

Når det gjelder vinduspuss er dette noe som i dag hovedsakelig utføres ved hjelp av to teknikker. Klassisk eller med et rentvannsystem. Klassisk foregår med forvasker og nal, og benyttes både utvendig og innvendig. Rentvannsystem er et spesielt filtersystem for vann, og er kun egnet for utendørs bruk. Denne teknikken er også svært godt egnet til fasadevask.

Les mer om oss her.

Det er forskjell på «renhold» og «rengjøring» - Storbyrenhold AS

Det er forskjell på «renhold» og «rengjøring»

Smak litt på de to ordene. «Renhold» og «rengjøring». Det ene inneholder delordet «hold», det andre delordet «gjøring». Hvilket betyr at det ene betyr at man faktisk holder noe rent, det andre at man gjør noe rent, og forskjellen er ganske innlysende. Å holde noe rent vil si man har noe som er rent i utgangspunktet, og man fortsetter å holde det slik. Det andre er at man har noe skittent, som man så gjør rent.

Skiller sjelden

De som kjøper tjenester innen dette skiller sjelden på disse to, men det er vel naturlig å anta at de fleste i utgangspunktet vil ha noe skittent gjort rent, rengjøring, for så å vedlikeholdet dette videre, altså renhold. Et eksempel kan være noen som har oppstart på regelmessig (daglig) renhold, ønsker en grundig rengjøring før igangsettelse. Dette utføres da som en hovedrengjøring, som igjen vil lette det daglige renholdet videre utover.

Selv om det utføres daglig renhold i enten en bedrift, på et kontor eller en privat bolig, vil det nesten alltid bygge seg opp en del skitt over tid, som gjør at det kan være lurt å gjennomføre hovedrengjøringer med jevne mellomrom. Kanskje så ofte som hvert år, eller i det minste hvert annet. Dette fordi at daglig renhold ikke alltid kan fange all skitt som kommer, men kanskje 99,8%, hvilket betyr 0,2% til enhver tid vil bygge seg opp, og må fjernes med en grundigere rengjøring enn hva et ordinært renhold kan. Et typisk eksempel på dette kan være persiennevask, vask av gardiner, rens av eventuelle tepper eller skuring og boning av gulv.

Konsekvens av arbeidsmetoder

Dette betyr imidlertid ikke at renholdet er av dårlig kvalitet eller ikke blir utført godt nok, det er rett og slett en konsekvens av hvilke arbeidsoppgaver en renholder skal utføre, og at mengden tilført skitt er høyere enn hva som fjernes daglig.

Stort sett alle profesjonelle aktører innen renholdsbransjen tilbyr en eller flere av disse tjenestene, og har spesialisert seg på de forskjellige oppgavene enten ved å ha egne lag av ansatte som utfører disse regelmessig. Noe som gjør at de personene som settes til oppgaven ofte er bedre rustet, samt har bedre kunnskap og erfaring med det de holder på med. En renholder har lang erfaring og bred kunnskap om hvordan noe skal holdes rent, mens de mer spesialiserte medarbeiderne har den kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å gjøre noe skittent enten rent eller renere, slik at den daglige renholderen kan fortsette å holde det rent.

Hovedrengjøringer anbefales

Selv kunder som har egne løsninger på renhold, være seg egne ansatte renholdere eller privat, vil kunne ha nytte av å bruke en profesjonell aktør til hovedrengjøring i blant, ikke minst for å lette arbeidet for renholderen, samtidig som et slikt lag vil kunne fange opp de tingene en fast renholder kanskje har sett seg blind på, eller ikke fanger opp i sitt daglige virke.

Bruk offentlig godkjente aktører

Uansett hvilken løsning man bestemmer seg for, er det noen ting man bør være oppmerksom på ved valg av aktør innen disse tjenestene. For det første må aktøren være offentlig godkjent, hvilket betyr den har alle de nødvendige tillatelser til å tilby denne form for tjenester, samt den overholder alle regler i henhold til HMS, kontrakter, minstelønn til ansatte og i noen tilfeller også har alle nødvendige forsikringer i orden. Videre bør man se hvilke referanser som tilbys, slik at man vet at firmaet innehar all den kunnskap som kreves for å på best mulig måte utføre oppdraget til kundens beste.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!