Innlegg

Hvorfor riktig gulvpleie er så viktig

Alle har dem, men ikke alle reflekterer like mye om dem. Vi snakker om gulv, og skal se litt nærmere på hvilke typer som finnes, og hvorfor riktig vedlikehold er så viktig.

Ulike type gulv

Gulv finnes i utallige varianter, laget av forskjellige materialer, som hver for seg stiller varierende krav til vedlikehold. Blant de mest alminnelige typene i hjemmet finner man gjerne gulv dekket med gulvtepper, vinylgulv, linoleum, parkett, flis eller stein. Ikke så ulikt hva man finner de fleste andre steder, som i butikken, på kontoret eller i uterom.

Riktignok er gulvene i butikker og offentlige arealer laget med tanke på betraktelig høyere slitasje og belastning enn hjemme, men i utgangspunktet er pleien av dem forholdsvis lik.

Gulvtepper

Gulvtepper bør støvsuges regelmessig og aller helst renses et par ganger i året. Kanskje oftere ved høy belastning eller mye trafikk. Dette fordi støv og smuss lett kan trekke ned i fibrene og skape god grobunn for alt fra bakterier til mugg, som igjen kan skape dårlig innemiljø, lukt og i verste fall skape luftveissykdommer hos de som oppholder seg lenge i dette miljøet.

Mellomharde gulv

Da er det noe lettere med mellomharde gulv, som for eksempel parkett, linoleum eller andre typer gulvbelegg, da disse kan vaskes oftere og gjerne har en glatt overflate hvor smuss ikke fester seg like lett. I mange tilfeller, spesielt hjemme, holder det med ukentlig renhold, og da med milde vaskemidler og mikrofibermopp. I mer skitne områder bør man vaske oftere, alt ettersom graden av urenheter som finnes.

Dog kan det være verdt å merke seg at disse type gulv ikke bare må renholdes, de bør også behandles på en slik måte at de vil være lettere å rengjøre over tid. Gjelder det gulv basert på treverk pleier de å være enten lakkert eller malt, men presset parkett kan også bones slik at de får en beskyttende overflate som er lett å rengjøre når den blir skitten. Ulempen med denne type overflatebehandling er selvfølgelig at det må vedlikeholdes, og spesielt plastbaserte gulv bør skures og bones med jevne mellomrom for å beholde den fine glansen de har når de er nye.

En annen ting med slike typer gulv er at man må være veldig bevisst hvordan man behandler og rengjør dem, da sterke vaskemidler kan fjerne det beskyttende belegget og fremstå enten skittent eller slitt, selv om det er fortrinnsvis nytt.

Stein- og flisgulv

Stein- og flisgulv er i motsetning til hva mange tror ikke nødvendigvis vedlikeholdsfrie. Riktignok tåler de betraktelig mer enn andre typer gulv, men det finnes unntak også her. Et marmorert gulv kan ta skade av sterke vaskemidler og simpelthen krakelere eller gå i oppløsning på grunn av den kjemiske reaksjonen som oppstår, eller man risikerer at fugene går i oppløsning.

Typisk er dette noe som kan skje på badeværelse eller andre sanitære rom, hvor forskjellige kjerringråd anbefaler midler som er direkte skadelige for underlaget. Ikke selve flisene, men fugene går i oppløsning, eller enda verre, pakningene i rørsystemet nedover i kloakksystemet, med svært uønskede konsekvenser som resultat.

Overlat arbeidet til et renholdsfirma

Det er heller ikke alltid man kan stole på pakningsveiledningen på de forskjellige renholdsproduktene da disse er direkte misvisende, og kjerringråd har gjerne den evnen at det som fungerte før ikke alltid er like bra i dag. Materialene har utviklet seg, og det samme har renholdsbransjen.

Derfor er det aller beste å overlate vedlikeholdet av gulvflatene til et renholdsfirma som kan dette, og som har ansatte med både kunnskaper og erfaring i hvordan dette skal gjøres på en så skånsom og god måte som mulig. Slik at gulvene holder seg rene og fine lenge.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!