Innlegg

Storbyrenhold

Kjenner du begrepene innen renhold? Her er en liten oversikt

Enhver som skulle få behov for en eller annen form for renhold begynner gjerne jakten på en søkemotor på internett. Men søker du bare på ordet «renhold» eller «husvask», får du kanskje flere treff enn ønsket, og mange av dem kan tildels også være vanskelig å forstå. Ikke minst siden renholdbransjen bruker sin «egen» terminologi.

Rundvask, julevask eller husvask?

Kjært barn har mange navn, og selv om mange nok forstår hva som menes med en «skikkelig rundvask», er det likevel et svært vagt begrep. Vi forstår at det er en grundigere rengjøring enn vanlig, men dette er en subjektiv oppfattelse, og ikke nødvendigvis en standard bransjen har opparbeidet egne retningslinjer for.

Dette sikter, vanligvis, til det bransjen kaller en «hovedrengjøring» eller «temporært renhold», altså en skikkelig grundig vask av tak, vegger og gulv i bolig eller næringsbygg. Dette renholdet faller vanligvis utenfor det som kalles «daglig renhold».

Daglig renhold, hva er forskjellen?

I motsetning til den grundigere varianten er daglig renhold det arbeidet som skal til for å holde et renholdsobjekt vedlike. Dette inkluderer støvtørking, vask av gulvflater og annet renholdsarbeid som kreves for å holde enten boligen eller arbeidsplassen ren.

Ved etablering av avtaler vedrørende daglig renhold er det svært vanlig at det begynner med hovedrengjøring, slik at grunnlaget vil være best mulig for renholderen senere.

Flyttevask, hva er det egentlig?

Det hersker en del forvirring rundt begrepene «hovedrengjøring» og «flyttevask», selv om de i utgangspunktet tilstreber å oppnå det samme – nemlig at noe blir rent. Det er likevel noen vesentlige forskjeller.

En hovedrengjøring er ofte betraktelig grundigere enn en flyttevask, og blir som oftest utført i møblerte omgivelser, spesielt i private hjem. En «flyttevask» er en renholdsoppgave som utføres hvor det skal bli så rent som mulig, slik at lokalene, være seg en bolig eller et kontor, kan flyttes rett inn i, uten ytterligere tiltak.

Flyttevasker utføres som regel i minimalt møblerte omgivelser, og er som oftest noe lettere å gjennomføre med tanke på å slippe å dekke til eller flytte rundt på inventar og lignende.

Det kan være en god ide å forhøre seg litt hos de forskjellige renholdsbyråene hva som inkluderes i en flyttevask, da dette kan variere litt fra tilfelle til tilfelle. Mange opererer også med en fastpris per kvadratmeter, med tilleggspris for blant annet antall badeværelser, toaletter, hvitevarer, rens av sluk og vinduspuss.

Vinduspuss og fasadevask

Der mange bruker benevnelsen «husvask» om grundig rengjøring innendørs, vil kanskje en profesjonell renholder heller forbinde det med utvendig vask av en bygning, også populært kalt «fasadevask».

Mange velger å utføre dette på egenhånd, og går løs på oppgaven med en høytrykkspyler og det billigste vaskemiddelet på markedet. Dette fører til at fasaden ødelegges.

For høyt trykk for tett på trepanel kan gjøre at vann trenger inn i treverket med råteskader som resultat. Malingen kan også flasse av, og derav føre til samme resultat – ødelagt fasade.

Det skal imidlertid sies at en profesjonell aktør fint kan benytte høytrykkspyler på treverk. Forskjellen er at denne aktøren da innehar den nødvendige kunnskapen i forhold til mengde vann, temperatur, trykk, og ikke minst type dyse til den aktuelle oppgaven.

Når det gjelder vinduspuss er dette noe som i dag hovedsakelig utføres ved hjelp av to teknikker. Klassisk eller med et rentvannsystem. Klassisk foregår med forvasker og nal, og benyttes både utvendig og innvendig. Rentvannsystem er et spesielt filtersystem for vann, og er kun egnet for utendørs bruk. Denne teknikken er også svært godt egnet til fasadevask.

Les mer om oss her.