Innlegg

Renhold av hus/bygning

Du har sikkert lagt merke til det. Vinduene er skitne og trenger en vask. Hva gjør du? Enten leier du inn et profesjonelt renholdsfirma til å pusse dem for deg, eller du gjør det kanskje selv? Uansett hva man velger, så er det de færreste som tenker over at resten av huset faktisk er like skittent – og også kunne trenge en grundig vask.

Utvendig renhold er viktig

Dette er det ikke så mange som tenker over, men de fleste bygninger trenger også renhold utvendig, ikke bare vedlikehold. Eller det vil si, med godt renhold utvendig, kan man spare forholdsvis store summer på vedlikehold. En malt flate som vaskes regelmessig vil holde seg pen lenger, og dersom grunnarbeidet er gjort som det skal være, så kan man strekke frekvensen mellom hver gang man behøver å male opp til nesten det dobbelte. Dessuten er det rimeligere å vaske en malt flate, enn å skulle male den om igjen.

Hva slags flate er det?

Det er derimot ikke bare å sette i gang med utvendig husvask sånn uten videre, det er en del ting man bør være klar over før man begynner. For det første er det viktig å vite hva slags flate det er som skal rengjøres. Er det sten, glass, malte flater, kobberplater, stålplater eller noe helt annet? Alt dette er avgjørende for hvilken behandling man kan gi overflaten, og ikke minst hvilke kjemikalier man trenger å bruke for å få dem rene.

Forskjellige teknikker

En annen ting er hvilke teknikker som brukes. Skal man benytte høytrykksspyler, eller holder det med vanlig vann fra en slange, såkalt softwash. Videre finnes det rentvannsystemer som rengjør ved hjelp av et spesialfilter som fjerner alle partikler i vannet, hvilket gir det en svært effektiv rensende effekt.

Arbeid i høyden

Bor man i bygård, eller har et næringsbygg, kan det hende man trenger å bruke en personløfter for å komme til i de høydene man ønsker. Riktignok finnes det løsninger hvor man kan vaske svært høyt fra bakkeplan, men en god regel er at første gangen bør man bruke personløfter, da man samtidig får inspisert flatene og ser om det finnes skader som bør utbedres, eller om det kanskje er åpninger hvor det helst ikke skal komme vann inn.

Mange rengjøringsbedrifter som tilbyr denne formen for fasadevask eller utvendig husvask har også egne systemer beregnet for nettopp dette. De kan som oftest tilby vaske med både høyt og lavt trykk, kaldt og varmt vann, og med og uten kjemikalier. Alt etter hva som egner seg best for oppgaven.

Sørg for godkjenning

Selv om mange ikke vet det, så er man faktisk pliktig til å undersøke om renholdsfirmaet man benytter seg av er offentlig godkjent. Arbeidstilsynet har et eget register over alle renholdsbedrifter i Norge, med informasjon om hvorvidt de er godkjente eller ikke. Dette gjelder også de som tilbyr utvendig vask av bygninger, såkalt fasadevask, og dette er noe alle seriøse renholdsbedrifter bør ha full kontroll på. Denne godkjenningsordningen innebærer at de har en HMS ordning i bedriften, de ansatte har tarifflønn som minimum, og bedrifter følger alle lover og regler.

Skal man ha utført en fasadevask ut mot offentlig vei, skal det søkes om dette, noe renholdsbedrifter som driver med dette på daglig basis kan gjøre i forbindelse med avtaleinngåelse i forbindelse med oppdraget. Det finnes en godkjenningsordning også for dette, og de ansatte kan gå på kurs for å oppnå denne godkjenningen. På samme måte som de skal ha personløfterbevis for å betjene en personløfter i arbeidsøyemed.

Kontakt

Ta kontakt med Storbyrenhold for en coronavennlig rengjøring!