Vedlikehold, behandling og rengjøring av mur

Mur er et fint materiale å ha både ute og inne. Det har blitt en såkalt «trend» å ha en synlig murvegg i de fleste rom i huset. Mur er et dødt materiale, men det betyr ikke at det ikke krever vedlikehold. Uansett om du skal male muren eller ikke, kreves det en god beskyttelse for å unngå skader. Vedlikehold og behandling av mur handler om reparasjon og vask.

Murunderlaget kan være svært variabelt både i type og tilstand, og krever derfor en tilpasset behandling. Sjekk jevnlig om utvendig puss og murverk er i orden. Skulle du finne skader, reparer disse så fort som mulig. Ved usikkerhet på hvordan man skal reparere skaden, ta kontakt med fagfolk om råd før du begynner.

Muroverflaten må alltid være fri for løse partikler, støv, fett, e.l. Sørg alltid for en grundig vask der det er mulig. Glatte mur- og betongflater grunnes. Løs puss (bom) i pussunderlag og sprekker o.l. utbredes. Sopp- og grønskebefengte underlag påføres sopp- og algedrepende midler én til to ganger, alt etter angrepets omfag.

Rengjøring av mur

Kalk- og saltutslag, mørtelspill, betongrester, rust, olje, fett, astfaltrester og smuss er vanskelig, men ikke umulig å fjerne. Det finnes flere typer murvask som fjerner forskjellig typer belegg. Mange murer har kalkutfellinger, som kan være en stor irritasjon for eier. Dette er teknisk sett ikke noe farlig, det er kun et estetisk problem. Ved bruk av spesialrengjøringsmidler unngår du midler med skadelige bivirkninger and andre midler som ikke har tilstrekkelig rengjøringseffekt.

Valg av børste

Til all rengjøring skal det brukes naturbørste med ufarget naturbust. Rengjøringen bør ikke utføres når temperaturen er lavere enn 5+ grader, eller i sterkt solskinn. Visse typer sammensatt smuss kan det være nødvendig å bruke en kombinasjon av ulike typer murvask.

Slik fjerner du flekker fra mur

Kalk- og saltflekker

  • Saltflekker bør tørrbørstes før start, og murvasken blandes ut med vann, se veiledning på emballasjen til murvasken.
  • Muren forvannes godt.
  • Murvasken påføres med en halvstiv børste (skrubb).
  • Muren skrubbes godt, og skylles deretter med rent vann.

Olje- og fettflekker

  • Murvask blandes ut med vann, se veiledning på emballasjen til murvasken.
  • Muren forvannes godt.
  • Kost murvasken på muren med en tykk børste.
  • Etter ca. 10 minutter skylles muren med rent vann