Hvordan kan man best rengjøre kontorgulvet om vinteren? Storbyrenhold AS

Hvordan kan kontorgulvet best rengjøres om vinteren?

Vinteren er her, og uansett hvor man skal vaske, i trapper eller kontorer – gulv blir alltid mer skitne om vinteren, og krever enda oftere å vaskes. Folk drar med seg salt, slaps, grus og annet smuss inn på gulvet. Vinteren sliter mye mer på gulvet enn andre årstider, og gulvet trenger ikke å se enda gråere ut enn det allerede gjør. Derfor er det så ekstra viktig å holde gulvet fresht på vinteren!

Rengjøringstips for deg som må vaske gulv på vinteren!

Bruk riktig vaskemiddel! Salt (som brukes til å strø ute) er et ion som vaskemidler plundrer med å kapsle inn og fjerne. Dette kan være grunnen til at det er vanskeligere å fjerne flekker og striper når gulvet vaskes.

Vask oftere. Overflaten blir gradvis mer skadet jo lengre salt, grus og smuss får ligge, da det blir vanskeligere å fjerne det. Mopper og vaskevann må byttes ofte!

Om du ikke har mulighet til å vaske særlig mye oftere, allier deg med en ansatt eller vaktmester som kan hjelpe.

Beskytt gulvet. I vintermånedene vil det være et godt forslag å bytte ut mattene ved inngangen. Bytt de ut med noen som er ekstra lange. Disse mattene hjelper jo i massevis, da de tar den verste skitten for deg, men de må byttes ut eller renses ofte.

Du kan bruke en vannsuger for å fjerne så mye salt og skitt fra mattene som det er mulig. I mangel på vannsuger kan det brukes en gulvnal. Husk uansett å bruke nok mopper, og ikke dra alt saltet og skittet utover gulvet.

Gulvvaskemaskin på vinterstid! Om vinteren skal helst en gulvvaskemaskin brukes. Disse maskinene fjerner ofte mye mer smuss enn vanlig mopping, i tillegg til oppsugingen.

Som i punktet over, om du ikke har en gulvvaskemaskin tilgjengelig, kan du bruke vannsuger og gulvnal før du vasker.

Renholdsfirma for din Oslo-bedrift

Har ikke bedriften din et eget renholdsfirma som kan holde gulvet rent på vinteren? Kontakt oss! Vi er ditt renholdsfirma i Oslo.