Fasade renhold av murstein i Oslo

Fasade renhold av murstein i Oslo

Vi i Storbyrenhold AS utfører fasade renhold for flere gårdeiere i Oslo. Vi har erfaring i rensing av de fleste fasader, og i dette innlegget skal vi ta for oss mur og hva man skal gjøre eller ikke gjøre når det kommer til syrevasking av fasader i murverk, også kjent som tegl.

Rengjøring av murvegg

Et ferdig murverk skal være rent og uten flekker. Syrevask av murverk bør unngås, syrevasking betyr en merkostnad. Feil utførelse av syrevasking kan medføre at muren blir tilført veldig store mengder salter og omfanget av saltutslag vil øke dramatisk.

Skal det likevel utføres syrevasking på ulike tegltyper er det viktig å merke seg at mange av de nye tegltypene, som kalk- og mangantilsatt tegl, ikke kan rengjøres med saltsyre.

Syrevasking av utvendig murverk

Som nevnt, er det tegltyper som ikke skal rengjøres med saltsyre, men med fruktsyrer eller spesifikke syreløsninger. Valget av rengjøringsmetode bør skje i samråd med teglleverandøren.

Hvis ikke annet er angitt, foregår syrevaskingen slik:

1. Det foreligger en godkjent arbeidsbeskrivelse. Denne inkluderer tildekking, forvanning, syretype og -konsentrasjon, nøytralisering og skylling, og oppsamling av syrerestene etterpå.

2. Metall og glass som er i fasaden skal beskyttes.

3. Rent vann brukes for å mette murverket for å hindre at teglen skal absorbere syreløsningen.

4. Rå saltsyre av handelskvalitet (30-45%) brukes vanligvis. Vann blandes med syre, 1 del syre til 10-15 deler vann. Syreoppløsningen blir høyst 3%.

5. Deretter rengjøres fasaden ovenfra og ned. Vi i Storbyrenhold AS bruker lift, men der vi ikke kommer til med lift, rappellerer vi!

6. Ved bruk av en myk kost, som for eksempel gresskost, påføres syreoppløsningen på veggen. Eventuelle mørtelrester som ikke løsner vil skrubbes vekk med en stiv skurebørste.

7. Helt til slutt, for å fjerne all syre, så skylles veggen grundig med rent vann.

Fasaderenhold i hele Oslo!

Storbyrenhold AS tilbyr spesial renhold, som inkluderer fasade renhold i hele Oslo. Vi disponerer en lift som går helt opp til 44 meter, og hvis liften ikke rekker, rappellerer vi. Har din Oslo-bedrift et bygg med fasade av mur? Kontakt oss i dag om du vil vite hva slags ulike typer renhold vi kan tilby din bedrift!