Rengjøring av takstein

Taket er husets femte fasade, og trenger som alt annet, vedlikehold. Et vanlig problem for tak er jo mose. Mose på taket gir nødvendigvis ikke så store skader, men mose holder på fuktigheten og kan gi frostspreng når det blir kaldt ute. Et mosegrodd tak ser forfallent ut, så det kan lønne seg å rengjøre taket med jevne mellomrom. Bare husk at gammel teglstein har aldri vært helt ren i fargen, ikke engang da den var ny. I dette innlegget skal vi forklare hvordan man best rengjør og vedlikeholder takstein.

Tak under trær

Om taket ligger under trær, kan det være lurt å vedlikeholde taket oftere. Tak under trær trenger mer vedlikehold fordi:

 • Barnåler og løv fra trærne samler seg i takrenner, under dekkbord, på vindskier og under mønepanner.
 • Fuktighet gjør raskt det hele til en klissen jordgrøt, og angrep av råtesopper.
 • En trekrone gjør at algeveksten raskt slår til.
 • Rennene bør rengjøres et par ganger i året.
 • Rengjøring av takflaten tas etter behov og ønsker, f.eks når mosen har lagt seg for tykt.
 • Når vi sier «rengjøring», mener vi ikke annet enn at du fjerner det som ikke skal være der, og kanskje spyler etter med vann, for å forsikre deg om at nedløpet ikke er tett. Så enkelt som det.

Vask av takstein

I utgangspunktet er jo ikke takvask nødvendig, mose kan uansett med fordel skrapes av, men man trenger ikke bruke for mye tid og energi på å fjerne gammel skitt og lav.

Man kan jo uansett ønske å vaske taksteinen av og til, dette må man selv vurdere ut i fra steinens kvalitet og utseende. Så hvordan rengjør man taket?

 • Mose på takflatene fjernes med kost og vann.
 • På papp- og shingeltak må du være ekstra forsiktig og kun lett skraping.
 • La ikke mosen samle seg i rennen, men fjern den.
 • Takstein og skifer kan rengjøres med høytrykksspyler, da de tåler det.
 • Mosefjerner for tak eller grønskefjerner kan også brukes.

Det er jo også egentlig litt ulike metoder for rengjøring av tak, da det avhenger av om steinen enda ligger på taket, eller om steinen er tatt ned fra taket.

Hvis steinen ligger på taket

Hvis steinen ligger på taket er det best å skrape av eventuell mose og skylle med hageslange fra toppen og ned, som nevnt over. Bruk vanlig kost. Man kan vurdere å spraye på kjemikaler, mosefjerner, grønskefjerner etc. Klorin blandet med vann i forholdet 1:4 er også anbefalt da den dreper alger og mose. Oppløft e.l. med takpapp må ha blandingsforhold 1:7 for å unngå for mye klorin på pappen.

Høytrykkspyler med lavt trykk kan være en løsning dersom taksteinen er tett med fals. Men unngå høytrykkspyler hvis du har enkelkrom takstein uten fals der vann og søle kan trenge inn under steinen. Det samme gjelder bruken av vanlig hageslange.

Hvis steinen er tatt ned fra taket

Hvis du først skal vaske steinen er det best å vaske en og en stein etter at de er tatt ned fra taket. Dette er en mer tidkrevende øvelse, men resultatet blir som regel bra. Du har da to muligheter:

Legg steinen pent utover på bakken, spray på med kraftvask e.l. Etter en stund kan du bruke høytrykkspyler med moderat kraft (maks 140 bar). Skitten vil da prelle av. Men vær forsiktig, gammel stein kan fort gå i stykker med slik behandling.

Det andre alternativet er å bruke stålbørste, drill med børste e.l. Dette er et mer omfattende arbeid, men trolig noe mer skånsom mot steinen.

NB! Enkelte stein kan være belagt med tjære. Dette er dessverre nær sagt umulig å fjerne. Det anbefales at man bare børster steinen og lar tjærebelegget være på.