Vedlikehold av fasade

Vedlikehold og rengjøring av husets fasade

Riktig vedlikehold av husets fasade er viktig. Treverket og malingen på huset kan bli grumsete av f.eks. forurensning, eksos, støv og sur nedbør. Skittene vegger vil i tillegg tiltrekke seg fukt, som vil gi grobunn for alger og svertesopp. Dette kan da ødelegge overflaten på maling og beis, og på sikt forårsake råte. For å forhindre skader på fasaden din, sørg for å ha minst én årlig rengjøring. Fikk du ikke gjort det på våren, gjør det på høsten.

Årlig vask av fasade

Gjerne ha en husvask før vinteren og snøen kommer, vask gjerne fasaden på en regnfull høstdag. Dette er på grunn av at vått treverk er enklere å rengjøre. For at husvasken skal være optimal, bør du dusje fasaden med et rengjøringsmiddel beregnet for husvask, med en lavtrykkssprøyte. Dette bør virke på fasaden i noen minutter før det skylles vekk. Børst så gjerne kledningen med en vaskekost for å komme til overalt, før du skyller vekk alt middelet. Når det er gjort, skyller du middelet vekk. Starter fra toppen og ned, med en hageslange. Skulle middelet havne på vinduer, burde du skylle dette vekk før resten av fasaden, og mens du skyller resten, da slike midler kan skade vinduer og karmer.

For å vaske ovenfra og ned, burde du så klart bruke stige. De fleste hus er designet for at vann skal komme ovenfra, slik at det blir best beskyttelse mot vanninntrengning, når vannet da kommer ovenfra. Om husveggen er for høy, og du ikke bruker stige, kan vannet samle seg i veggene, og dette kan da føre til sopp og råte. Det er et overlapp mellom panelbordene, og det er her vannet kan bli liggende og påføre store skader på veggen.

Skulle du bruke høytrykksspyler, bør du anvende dette riktig. Bruker du for høyt trykk, kan det føre til at treverket flises opp, og/eller maling kan løsne fra underlaget. Skru derfor høytrykksspyleren på det laveste nivået før du begynner. Uansett anbefales egentlig ikke dette, da det kan føre til en større risiko for å få vann i treverket, som kan føre til råteproblemer på sikt.

Sjekk ut taket

Når du først er ute og vasker, er det en flott mulighet til å sjekke ut taket for andre skader eller ureglmessigheter som kan dukke opp. Gjerne vask taket før du evt. vasker veggene. Skulle du glemme å gå over, kan man risikere at oppsamlet høstløv eller annet smuss samler seg opp i takrennene, da disse kan stenge for vannets avløpsveier, og vannet kan flyte over og renne nedover veggen i stedet for ned i nedløpsrøret. Skjer dette, kan skader på husveggen som blæring, flassing, avskalling og sprekker i malingen, oppstå.

Det kan være andre årsaker til skader på en fasade eller maling, så analyser skadene grundig før man evt. skal reparere.